Ras­sis­me: Waar­om nou?

Beeld - - Kommentaar - Ja­mes Young van P­re­to­ria skryf:

Die stel­ling van dr. Al­ber­ti­na Lut­hu­li, die dog­ter van Al­bert Lut­hu­li, in Rap­port, dat “Swart-op-wit-ras­sis­me nie be­staan nie”, is ’n mi­te.

Waar­oor ek wel met haar saam­stem, is dat as ons nie ras­sis­me ver­nie­tig nie, dit ons gaan ver­nie­tig.

Waar­om het ras­sis­me skie­lik met so­veel e­ner­gie na die op­per­vlak ge­kom in ’n jaar waar daar ’n ver­kie­sing op han­de is? En wie speel hier­die kaart vir po­li­tie­ke ge­win?

Dit is al wat die re­ge­ring van die dag nog het om hul kie­sers mee te b­ein­druk: die ras­se­kaart. Dit moet dien as ka­moe­fle­ring vir hul mis­luk­kings van die af­ge­lo­pe 22 jaar.

Lut­hu­li is reg as sy sê dat die on­ge­reg­tig­heid van die ver­le­de nie in 22 jaar uit­ge­wis kan word nie. Waar­oor sy niks sê nie, is die ge­brek aan pro­gres­sie­we vor­de­ring wat die re­ge­ring in hier­die tyd­perk ge­maak het om ver­soe­ning aan te help.

Ar­moe­de is die oor­sprong van so­veel dis­koer­se se­dert 1994.

Hoe het die re­ge­ring ver­de­ling van ryk­dom ver­staan?

’n Klom­pie “vet kat­te” wat oor­nag mil­joe­nêrs ge­word het deur die staats­kas te plun­der óf deur ver­gry­pe óf deur kor­rup­sie?

Wat­ter aan­deel het ras­sis­me en a­part­heid hier­in ge­had?

Die re­ge­ring se on­ver­moë om wel­vaart vir die lands­bur­gers te skep word nou aan die klok van ras­sis­me ge­hang.

Op ter­si­ê­re ge­bied, op sport­ge­bied en selfs op so­sio-e­ko­no­mie­se ge­bied moet wet­ge­wing nou af­ge­dwing word om hul kie­sers met die woord “trans­for­ma­sie” te be­ïn­druk.

Dit op sig­self on­der­streep bloot hul mis­luk­kings.

Dit is waar­skyn­lik mak­li­ker ge­sê as ge­doen, maar ek dink swart men­se moet hul di­ver­se kom­plek­se be­sweer. “Wit” wil nie oor hul­le re­geer nie. “Swart” is die groe­pe­ring wat die hand van vriend­skap en ver­gif­nis moet uit­steek. “Wit” sal dit aan­neem. Ons ge­meen­skap­li­ke doel moet steeds wees om ’n leef­ba­re om­ge­wing vir ons en ons kin­ders te skep – on­ge­ag van kleur.

Men­se soos dr. Al­ber­ti­na Lut­hu­li en die skry­wer en rol­prent­ma­ker Gil­li­an S­chut­te moet ook hier­aan mee­doen. Ons het ge­noeg van men­se ge­had wat voort­du­rend net die kook­pot wil roer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.