Goeie nuus

Die reg­te dryf­ve­re

Beeld - - Middelblad - – S­te­phan Jou­bert

Som­mi­ge men­se maak jou klaar.

Ek praat van daar­die in­di­vi­due wat jou bloed­druk soms so kan op­stoot. Dik­wels is dit o­pen­ba­re fi­gu­re. An­der ke­re is dit kol­le­gas, of men­se op Facebook.

Maar feit is, som­mi­ge in­di­vi­due ir­ri­teer jou. Hul ge­woon­tes, ge­drag, taal, en leef­wy­se hin­der jou.

Op­pas hier­voor. Jy fo­kus dalk te veel op hul­le. Dit maak dat jy heel­tyd oor hul­le praat en hul­le tus­sen an­der men­se af­kraak. Sul­ke roe­tes kan gou-gou ont­aard in on­ge­son­de ob­ses­sies.

Systap jou goor ge­voe­lens oor an­der men­se. Hou jou kop en jou hart sui­wer. Rig jou ge­dag­tes op die din­ge daar­bo waar Chris­tus is, soos wat Pau­lus in Ko­los­sen­se 3 skryf.

Dan bly jou kop ge­sond, en die res van jou le­we som­mer ook. Dan be­paal daar­die men­se wat so droog­maak nie lan­ger die ge­hal­te van jou eie le­we nie.

Jou ver­hou­ding met God en jou om­gee vir an­der men­se moet die dryf­ve­re in jou le­we wees, nie jou on­ver­werk­te ne­ga­tie­we ge­voe­lens nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.