Meer as een fak­tor skrik Bok­bor­ge af

Beeld - - Sport - Heinz S­chenk

Jo­han­nes­burg. – Tyds­be­re­ke­ning, eer­der as ge­brek­ki­ge kor­po­ra­tie­we be­stuur, ver­dui­de­lik die Suid-A­fri­kaan­se Rug­by­u­nie (Sa­ru) se ge­sloer om ’n nu­we borg vir die S­pring­bok­ke te kry.

Só meen Kel­vin Watt, plaas­li­ke voor­sit­ter van die in­ter­na­si­o­na­le be­mar­kings maat­skap­py Re­pu­com.

Krie­ket Suid-A­fri­ka (KSA) het be­ves­tig hy sal van­dag die Pro­te­as se nu­we hoof­borg, S­tan­dard Bank, amp­te­lik aan­kon­dig.

Dit is in skril­le kon­tras met Sa­ru, wat ver­le­de week die nu­we Bok-trui son­der ’n borg moes be­kend stel.

“Sa­ru is ge­kel­der deur swak tyds­be­re­ke­ning,” het Watt ge­sê.

“Die on­der­han­de­lin­ge en be­krag­ti­ging van ’n nu­we borg­skap neem ge­mid­deld ses tot ne­ge maan­de. Dit is ’n lang pro­ses. Daar­om word daar al met nu­we bor­ge on­der­han­del maan­de voor­dat die be­staan­de borg­skap ver­stryk.”

Ab­sa se on­ver­wag­se ont­trek­king as hoof­borg van die Bok­ke laat ver­le­de jaar het Sa­ru on­der groot druk ge­plaas.

“Skie­lik skar­rel jy om ’n nu­we borg te kry, want jy het nie daar­voor be­plan nie,” het Watt ver­dui­de­lik.

“’n Mens moet in ag neem dat die hui­di­ge e­ko­no­mie­se kli­maat baie taai is. Maat­skap­pye wat borg­skap­pe wil aan­gaan moet deeg­lik be­sin, en daar­die pro­ses duur lank.”

Nie­te­min het hy er­ken die stru­we­lin­ge in Sa­ru se gan­ge kan ook ’n in­vloed hê.

Ju­rie Roux, Sa­ru se uit­voe­ren­de hoof, se voort­sle­pen­de hof­saak teen die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch het vroe­ër van­jaar Sa­ru se uit­voe­ren­de en pre­si­dents­raad ver­deel.

Boon­op is die pos van kom­mer­si­ë­le be­stuur­der, wat reeds ver­le­de jaar va­kant was, on­langs eers weer ge­vul.

“Maar dit is be­slis nie die e­nig­ste re­de nie,” het Watt ge­sê.

Trans­for­ma­sie is wel be­sig om ’n be­lang­ri­ke oor­we­ging vir bor­ge te word.

S­tan­dard Bank was tus­sen 1996 en 2011 ’n borg van KSA voor­dat daar be­sluit is dié ven­noot­skap moet be­ëin­dig word.

KSA se bo­nus­skan­daal het ’n in­vloed in dié ver­band ge­had.

Tog dui die bank­groep se ge­wil­lig­heid om sy ver­bin­te­nis te her­vat nie net op die Pro­te­as se aan­sien­li­ke kom­mer­si­ë­le po­ten­si­aal nie, maar ook hoe KSA po­li­tie­ke oor­we­gings in ag neem.

S­tan­dard Bank het ’n groot voet­spoor in A­fri­ka – dit is die groot­ste bank op die vas­te­land – en KSA se streng trans­form a­sie­be­leid be­te­ken die twee han­dels­mer­ke kan ver­een­sel­wig word.

“Trans­for­ma­sie is dees­dae ’n goeie sa­ke­ge­leent­heid. Dit is ’n werk­lik­heid,” het Watt ver­dui­de­lik. “Toe Tem­ba Ba­vu­ma sy eer­ste toets-100-tal teen En­ge­land op Nu­we­land aan­ge­te­ken het, was die ky­kers­ge­tal op TV 26% gro­ter as wat die ge­mid­deld ge­woon­lik is. Dit was on­ge­loof­li­ke bloot­stel­ling.”

Daar­om sal Sa­ru moet be­sin oor toe­gang vir ky­kers.

“Rug­by se be­heer­lig­gaam moet daar­aan dink om weer uit­saai­reg­te aan die SAUK te ver­koop. Die Bok­ke se bloot­stel­ling word tans be­perk. Ont­hou, die Pro­te­as het ge­mid­deld 20 tot 25 dae se bloot­stel­ling op TV in die plaas­li­ke sei­soen. Die S­pring­bok­ke het om­trent net ses.

“As jou bloot­stel­ling so be­perk is, maak dit nie sin om jou uit­saai­reg­te tot DStv te be­perk nie,” het Watt ge­sê.

Maat­skap­pye wat borg­skap­pe wil aan­gaan moet deeg­lik be­sin, en die pro­ses duur lank. — KEL­VIN WATT

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.