Jaag jou dro­me na, ont­wik­kel jou ta­len­te

Fo­kus op die Ho­ër­skool Gars­fon­tein

Beeld - - Tshwane­-Beeld - In die Cool Ca­pi­tal­pro­jek het die Gar­sies elk­een ’n stoel met ’n P­re­to­ri­a­se te­ma ge­verf.

By Gar­sie­land glo ons dat kin­ders ge­vorm word deur dit wat hul­le be­ïn­vloed.

Om ’n Gar­sie te wees is om ge­loof te hê in jou S­kep­per. Gar­sie­leer­lin­ge het ’n sterk self­beeld en po­si­tie­we so­si­a­le ver­hou­din­ge.

Al­le Gar­sies, on­ge­ag so­si­a­le ag­ter­grond, ras of ge­slag, word ge­ag as leer­lin­ge met po­ten­si­aal. Die kern van die skool se dis­si­pli­ne en me­rie­te­stel­sels is ge­ves­tig in vyf kern­waar­des: re­spek, lo­ja­li­teit, ver­ant­woor­de­lik­heid, ge­bor­gen­heid en eer­lik­heid. Ons skool­lied spreek hier­die waar­des uit: “Op rots ge­ves­tig en ge­bou. ’n Toon­beeld van ons trou.”

Die Ho­ër­skool Gars­fon­tein, wat maar 28 jaar jonk is, is baie trots op ons oud-Gar­sies en hui­di­ge Gar­sies se voor­tref­li­ke pres­ta­sies op ver­skil­len­de ter­rei­ne wat wis­sel van a­ka­de­mie, s­port, kul­tuur en lei­er­skap tot be­trok­ken­heid in die ge­meen­skap.

’n Groot ver­skei­den­heid en puik sport­ge­rie­we gee aan el­ke Gar­sie die ge­leent­heid om sy po­ten­si­aal te ont­wik­kel. Daar is ’n klem op ba­lans en ’n am­bi­si­eu­se stre­we om in al­le sport­dis­si­pli­nes voor­tref­lik te pres­teer. S­port­ak­ti­wi­tei­te wat aan­ge­bied word by die skool is die vol­gen­de: at­le­tiek, land­loop, rug­by, se­wes­rug­by, net­bal, seuns­hok­kie, mei­sies­hok­kie, skyf­skiet, juk­skei, per­de­sport, ten­nis, gholf, skaak, muur­bal, swem, sag­te­bal, twee­kamp en fiets­ry. Bui­te­sport­ak­ti­wi­tei­te sluit in boog­skiet, ys­hok­kie, ka­ra­te en ju­do.

Die skool se sport­bu­ro be­stuur s­port op ’n pro­fes­si­o­ne­le wy­se on­der lei­ding van ’n sport­di­rek­teur vir elk van die sport­soor­te. Voeg daar­by ’n ul­tra­mo­der­ne gim­na­si­um met ’n om­vat­ten­de pro­gram, wat ’n dok­ter, fi­si­o­te­ra­peut, bi­o­ki­ne­ti­kus en sport­we­ten­skap­li­ke in­sluit. S­port­be­plan­ning is van so ’n aard dat die leer­lin­ge ge­leent­heid kry om teen die bes­te sko­le in SA mee te ding. Die leu­se vir die jaar is “Een skool, een span, een droom” en el­ke Gar­sie leef dit uit, ook op die sport­veld.

Gar­sie-kul­tuur­ak­ti­wi­tei­te gee el­ke kind met kul­tuur­dro­me vler­ke in ’n be­skerm­de om­gee-om­ge­wing! Die skool se twee ko­re be- staan uit 165 le­de en ons tree ge­reeld by ver­skeie funk­sies op en ding mee in die er­va­re af­de­ling van die P­re­to­ria Eistedd­fod, as­ook die ATKV-Ap­plous­kom­pe­ti­sie. Gar­sies spog se­dert 2009 jaar­liks met puik mu­siek­bly­spel­pro­duk­sies. In 2012 ver­skuif ons na die ver­hoog van die At­ter­bu­ry-te­a­ter met ’n pro­duk­sie van West Si­de S­to­ry en in 2015 met Foot­loo­se. Moe­nie hier­die jaar se pro­duk­sie van Mou­lin Rou­ge van 9 tot 13 Au­gus­tus in die At­ter­bu­ry-te­a­ter mis­loop nie.

Die Gar­sie vi­su­e­le kuns- en ont­werp-leer­lin­ge het deel­ge­neem aan die Cool Ca­pi­tal-pro­jek. Die Gar­sies het elk­een ’n stoel ge­verf met ’n P­re­to­ri­a­se te­ma. 16 van dié stoe­le gaan in Ve­ne­sië te sien wees op ’n twee­jaar­lik­se in­ter­na­si­o­na­le ar­gi­tek­tuur-uit­stal­ling.

Gar­sie-to­neel­spe­lers neem jaar­liks aan die Tshwa­ne-to­neel­fees en ATKV-tie­ner­to­neel­kom­pe­ti­sie deel. Ons glans­ry­ke Mnr. en Mej. Gar­sie vind el­ke jaar vroeg in die jaar plaas. Dit is ’n hoog­te­punt op die skool­ka­len­der en ’n aand waar die kol­lig skyn op ons prag­ti­ge leer­lin­ge.

Die Gar­sie Kuns­te- en Kul­tuur­week bied el­ke Gar­sie die ge­leent­heid om sy of haar ta­lent ten toon te stel. Die week ein­dig in ’n ga­la-aand en prys­wen­ners­kon­sert in die At­ter­bu­ry-te­a­ter.

Gar­sie-kul­tuur laat jou toe om jou­self te wees en gee elk­een die ge­leent­heid om sy of haar dro­me met pas­sie na te jaag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.