Vei­lig­heid sker­per op SA kam­pus­se

Beeld - - Nuus - Car­ryn­Ann Nel

U­ni­ver­si­tei­te land­wyd het hul vei­lig­heids­maat­re­ëls ver­skerp in ge­val van ont­wrig­ting ty­dens ek­sa­mens wat op som­mi­ge kam­pus­se reeds van­dees­week be­gin het.

Die Fees Must Fall-be­to­gings ver­le­de jaar het die eind­ek­sa­men by u­ni­ver­si­tei­te ont­wrig en dit met we­ke ver­traag.

Die U­ni­ver­si­teit van Jo­han­nes­burg (UJ) het vroe­ër van­dees­week deur­ge­loop toe ska­de van so­wat R100 mil­joen aan­ge­rig is in ’n brand wat in die u­ni­ver­si­teit se San­la­mou­di­to­ri­um ge­stig is.

Vol­gens Herman Esterhuizen, woord­voer­der van die UJ, is van die ek­sa­mens weens die brand ge­raak.

“Ek­sa­mens wat in die re­ke­naar­la­bo­ra­to­ri­ums sou plaas­vind, so­wel as ’n aan­tal gra­de­pleg­tig­he­de wat in Ju­nie in die ou­di­to­ri­um sou plaas­vind, word reg­streeks ge­raak. Al­ter­na­tie­we re­ë­lings word ge­tref om voor­sie­ning te maak vir hier­die ge­leent­he­de.”

By die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch is stu­den­te en per­so­neel in ken­nis ge­stel dat geen ek­sa­mens saans ge­skryf gaan word nie.

Wil­lie du P­les­sis, woord­voer­der van die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit (NWU), het ge­sê op die Pot­chef­stroom- en die Ma­fi­keng-kam­pus is ’n hof­be­vel ver­kry wat e­ni­ge ont­wrig­ting ver­bied.

“Daar is ge­beur­lik­heids­plan­ne in­dien daar e­ni­ge ont­wrig­ting op e­ni­ge van die drie kam­pus­se sou wees. Ons het nie re­de om e­ni­ge ont­wrig­ting te ver­wag nie, maar as daar is, sal ons ge­reed wees om dit te han­teer.”

Mar­tin Vil­joen, u­ni­ver­si­teits­woord­voer­der, sê die u­ni­ver­si­teit kom­mu­ni­keer deur­lo­pend met sy stu­den­te om be­lang­ri­ke in­lig­ting oor te dra.

Stu­den­te word on­der meer her­in­ner aan die reeds be­staan­de pro­se­du­res om toe­gang tot ek­sa­men­lo­ka­le te ver­kry, per­soon­li­ke vei­lig­heid op kam­pus en die diens­te wat die uni- ver­si­teit hier­voor bied, bi­bli­o­teek­u­re wat uit­ge­brei is, te­ra­peu­tie­se diens­te wat be­skik­baar is, en hoe erns­tig die u­ni­ver­si­teit is oor die ont­wrig­ting van ek­sa­mens.

“Soos in die skry­we ge­noem, sal die u­ni­ver­si­teit streng op­tree teen e­ni­ge per­soon wat in­breuk maak op die reg­te van stu­den­te om te stu­deer en ek­sa­mens af te lê. Die u­ni­ver­si­teit het stan­daard­vei­lig­heids­re­ë­lings om die ek­sa­men so vlot moont­lik te laat ver­loop.

“Die u­ni­ver­si­teit het reeds in 2014 be­sluit om nie ek­sa­mens saans te laat af­lê nie. Dit word se­dert 2015 toe­ge­pas.

Die vei­lig­heids­maat­re­ëls is stan­daard­pro­se­du­re en stu­den­te word ge­reeld daar­aan her­in­ner.”

Pat Lu­cas, woord­voer­der van die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad, sê vei­lig­heids­maat­re­ëls is ge­tref.

“Soos ge­woon­lik in ek­sa­men­tyd hou die u­ni­ver­si­teit die C­han­cel­lor Op­pen­hei­mer-bi­bli­o­teek lan­ger oop.” Die Jam­mie S­hutt­le se roos­ter is ook daar­vol­gens aan­ge­pas.

Die U­ni­ver­si­tei­te van P­re­to­ria, die Vry­staat en Wes-Kaap­land het nie op na­vrae ge­re­a­geer nie.

Ek­sa­mens wat in die re­ke­naar­la­bo­ra­to­ri­ums sou plaas­vind, so­wel as ’n aan­tal gra­de­pleg­tig­he­de wat in Ju­nie in die ou­di­to­ri­um sou plaas­vind, word reg­streeks ge­raak. Al­ter­na­tie­we re­ë­lings word ge­tref om voor­sie­ning te maak vir hier­die ge­leent­he­de. — HERMAN ESTERHUIZEN

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.