Art­se po­si­tie­wer oor diens­jaar in dié plek­ke

Beeld - - Nuus - Nom­bu­le­lo Ma­ny­a­na

Al het min­der dok­ters vir ge­meen­skaps­diens in lan­de­li­ke ge­bie­de aan­ge­meld, is die­ge­ne wat wel in daar­die ge­bie­de ge­plaas word toe­ne­mend po­si­tief oor hul werk.

So sê prof. S­te­ve Reid van die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad (UK) wat be­trok­ke was by ’n pei­ling on­der diens­jaar­dok­ters die af­ge­lo­pe 15 jaar.

Reid sê 91% van dok­ters glo hul­le het ’n ver­skil ge­maak in die ge­meen­skap waar­in hul­le ge­plaas is.

Vol­gens die jong­ste be­skik­ba­re sy­fers het 7% min­der dok­ters vir ge­meen­skaps­diens in lan­de­li­ke ge­bie­de op­ge­daag.

Reid het gis­ter op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie in Jo­han­nes­burg ge­sê die helf­te van die 1 200 dok­ters wat jaar­liks gra­du­eer, werk in lan­de­li­ke en on­der­be­dien­de ge­bie­de.

“Dit is goed, maar dit is nie ge­noeg nie. Daar kan meer dok­ters daar ge­plaas word, want daar is pos­te.”

Gau­teng is die pro­vin­sie wat die groot­ste per­sen­ta­sie ge­meen­skaps­diens­dok­ters ont­vang, ter­wyl die Oos-Kaap, met sy erns­ti­ge te­kort, die mees­te suk­kel om sul­ke dok­ters te lok.

Reid sê lan­de­li­ke ge­bie­de is steeds die laas­te keu­se vir nu­we dok­ters. “Da­ta toon dat dok­ters wat nie hul eer­ste of twee­de keu­se kry nie, die mees­te ge­neig is om nie op te daag vir hul ge­meen­skaps­diens nie.”

Uit die pei­ling blyk dit die dok­ters meen ver­plig­te ge­meen­skaps­diens is ’n goeie pro­gram, maar aan­pas­sings daar­aan is no­dig.

“Werk die pro­gram? Ja, maar dit bring nie ge­sond­heids­per­so­neel na die ge­bie­de wat dit die mees­te no­dig het nie,” sê Reid.

Nu­we dok­ters moet ’n twee jaar lan­ge in­tern­skap doen, waar­van een jaar ver­plig­te diens in ’n on­der­be­dien­de hos­pi­taal is.

Reid sê men­se wat nie be­reid is om in lan­de­li­ke ge­bie­de te werk nie, wag dik­wels in die ste­de op ’n pos, ter­wyl an­der oor­see gaan om ge­meen­skaps­diens vry te spring.

Dr. Gustaaf Wol­vaardt van die Stig­ting vir Pro­fes­si­o­ne­le Ont­wik­ke­ling (SPO) het voor­ge­stel dat die re­ge­ring WiFi-pun­te in lan­de­li­ke hos­pi­ta­le op­rig so­dat dok­ters met spe­si­a­lis­te kan kom­mu­ni­keer. Hy sê dok­ters in af­ge­leë ge­bie­de sê dat hul­le af­ge­son­derd voel. Hy meen ’n men­tor­skap­pro­gram deur spe­si­a­lis­te sal vir die nu­we dok­ters ’n groot ver­skil maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.