A­fri­ka­ner be­leef nou dub­be­le be­staans­kri­sis, sê F­lip Buys

Beeld - - Nuus - Clau­di Mai­lo­vich

Die vol­gen­de be­staans­kri­sis vir die A­fri­ka­ner is hier. Boon­op is dit ’n dub­be­le be­staans­kri­sis, het F­lip Buys, voor­sit­ter van die So­li­da­ri­teit Be­we­ging, gis­ter ge­sê.

Buys het op So­li­da­ri­teit se kon­gres in Mul­ders­drift aan die Wes-Rand waar die groep sy #On­sBou-veld­tog be­kend ge­stel het, ge­sê A­fri­ka­ners het deur die eeue baie be­staans­kri­sis­se oor­leef.

Een was toe die Kaap in 1806 vir die twee­de keer deur B­rit­tan­je be­set is waar­op die ant­woord die Groot Trek was. ’n An­der was die Ang­lo-Boe­re­oor­log met die En­gel­se se ver­skroei­de­aar­de­be­leid.

Hul­le het toe vol­gens Buys deur ’n net­werk van help­me­kaar-or­ga­ni­sa­sies as’t wa­re ’n staat bin­ne ’n staat ge­stig.

“Nou staan ons weer voor die dub­be­le be­staans­kri­sis van staats­ver­val aan die een kant en twee­de­klas­bur­ger­skap aan die an­der kant.”

As voor­beel­de het Buys die ANC se on­ver­moë om te re­geer ge­noem en die uit­spra­ke van He­len Zil­le, Wes-Kaap­se pre­mier, ver­le­de jaar dat wit men­se al die ei­en­skap­pe het om die son­de­bok vir Suid-A­fri­ka se pro­ble­me te wees.

Plan A is om die re­ge­ring ver­ant­woord­baar te hou, maar daar gaan ook self ge­bou moet word aan die toe­koms.

“Ons toe­koms is te be­lang­rik om dit net aan die ANC oor te laat.”

Buys het be­na­druk hul­le werk vir die vol­gen­de ge­slag en nie vir die vol­gen­de ver­kie­sing soos po­li­tie­ke par­tye nie. Vol­gens hom is dit ook be­ter om wet­ti­ge plan­ne, “wat nie­mand be­na­deel nie en al­mal be­voor­deel”, bloot Fo­to’s: REINT DYKEMA uit te voer en la­ter vir er­ken­ning eer­der as toe­stem­ming te vra.

Dr. Dirk Her­mann, be­stuurs­hoof van So­li­da­ri­teit, het ge­sê die re­de vir die #On­sBou-veld­tog is dat So­li­da­ri­teit nie wil hê die toe­koms moet in die han­de van die staat ge­laat word nie.

“Die re­de vir die veld­tog is om men­se be­heer te gee oor hul toe­koms. Ons kan so mak­lik voel dat die toe­koms uit ons han­de is.

“Ons voel dik­wels dat die toe­koms in die han­de van die staat lê. So, as ons sit in ’n si­tu­a­sie waar die staat ver­swak, dan ver­swak ons toe­koms­ver­wag­ting.”

As men­se oor die toe­koms twy­fel, is daar vol­gens Her­mann een bood­skap vir hul­le: “Bou.”

Die veld­tog is daar­op ge­mik om ver­al die A­fri­kaan­se ge­meen­skap se “ge­moed in ’n po­si­tie­we rig­ting te stuur” en be­hels dat hul­le men­se gaan aan­moe­dig om hul eie toe­koms te bou deur on­der meer die bood­skap deur koe­rant- en ra­di­o­ad­ver­ten­sies, TV-ge­sprek­ke en via so­si­a­le me­dia te ver­sprei.

Hul­le vra men­se om prak­ties be­trok­ke te raak in hul ge­meen­skap en hul ge­meen­skap­sin­stel­lings te ver­sterk in die veld­tog, wat vier maan­de gaan duur.

Dr. Dirk Her­mann

F­lip Buys

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.