NRP keur kon­sep­wet oor ont­ei­e­ning goed

Beeld - - Nuus - – News24

Kaap­stad. – Die Wets­ont­werp op Ont­ei­e­ning, wat die ma­nier wy­sig waar­op die re­ge­ring men­se kan dwing om van hul grond af­stand te doen, is gis­ter in die Na­si­o­na­le Raad van Pro­vin­sies goed­ge­keur.

Pres. Ja­cob Zu­ma moet dit nou nog on­der­te­ken voor­dat dit wet word.

Die doel daar­mee is om die re­ge­ring se ont­ei­e­nings­pro­ses­se te laat strook met die Grond­wet, wat ver­goe­ding as ver­eis­te stel.

Die wets­ont­werp gee ’n staps­ge­wy­se pro­ses van waar­da­sie tot ont­ei­e­ning en stip­pel ook die reg­te en ver­ant­woor­de­lik­he­de van die grond­ei­e­naar uit.

Daar word by­voor­beeld van die ei­e­naar ver­wag om die grond en die sa­ke­on­der­ne­ming daar­op in stand te hou tot­dat die nu­we ei­e­naar­skap van krag word.

In­ge­vol­ge die wets­ont­werp word die ho­we die fi­na­le be­sleg­ter in ge­skil­le en kry plaas­li­ke o­wer­he­de ’n sê oor wat­ter in­vloed spe­si­fie­ke ont­ei­e­ning op mu­ni­si­pa­le be­plan­ning sal hê.

Boin­got­lo Nt­he­be, voor­sit­ter van die NRP se ge­ko­se ko­mi­tee oor e­ko­no­mie­se en sa­ke­ont­wik­ke­ling, het in ’n ver­kla­ring ge­sê: “Die wets­ont­werp strook met die Grond­wet en dit sal ver­se­ker die grond – wat baie no­dig is vir in­fra­struk­tuur­pro­jek­te – word be­skik­baar ge­maak son­der wy­si­gings aan die Grond­wet. Dié wets­ont­werp ver­vang nie dié ad­mi­nis­tra­sie se be­hoef­te aan en ver­bin­te­nis tot kon­sul­ta­sie nie.”

Die DA-be­heer­de Wes-Kaap het die wets­ont­werp teen­ge­staan.

An­chen D­rey­er, DALP, het vroe­ër ge­sê die par­ty sal die wets­ont­werp “met al­le me­ga­nis­mes tot sy be­skik­king be­veg”.

Die DA sê hy is nie ge­kant teen ont­ei­e­ning nie, maar is be­kom­merd om­dat “ei­en­dom” nie ge­de­fi­ni­eer word nie. As ’n mens dit op ’n se­ke­re ma­nier ver­tolk, kan dit selfs be­te­ken dat in­tel­lek­tu­e­le ei­en­dom ont­ei­en kan word.

Die EFF is ge­kant teen ont­ei­e­ning met ver­goe­ding.

Die VF+ het al kom­mer uit­ge­spreek dat die wets­ont­werp ge­bruik kan word om grond te gryp.

An­chen D­rey­er

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.