Sa­ke­lei­ers vra soos een man: Los Gord­han uit!

Beeld - - Sakenuus - Sa­ke­re­dak­sie

Jo­han­nes­burg. – A­gri SA het gis­ter in sa­me­wer­king met Be­sig­heids­een­heid Suid-A­fri­ka (Bu­sa) en die ar­beids­or­ga­ni­sa­sie Fe­du­sa ’n “Los Gord­han uit”-veld­tog van sta­pel ge­stuur.

Dit kom na­dat Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, Suid-A­fri­ka­ners Dins­dag­aand in ’n on­ge­wo­ne per­soon­li­ke ver­kla­ring ge­vra het om die te­sou­rie en sy hard­wer­ken­de amp­te­na­re te be­skerm.

Daar is die af­ge­lo­pe na­week in die me­dia be­rig dat die Val­ke en die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) dreig om Gord­han en an­der voor­ma­li­ge kol­le­gas by die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) op aan­klag van spi­oe­na­sie in heg­te­nis te neem.

Vol­gens Chris­to van der R­hee­de, ad­junk­di­rek­teur van A­gri SA, is dit tyd vir Suid-A­fri­ka se voor­ste sa­ke­lui en ar­beids­lei­ers om hul stem dik te maak.

Van der R­hee­de sê Suid-A­fri­ka kan nie be­kos­tig dat men­se met ver­skuil­de po­li­tie­ke a­gen­das die land e­ko­no­mies oor die af­grond stoot nie, want dit is wat sal ge­beur as Gord­han in heg­te­nis ge­neem word.

A­gri SA het ook ’n be­roep op die pu­bliek ge­doen om “in hul mil­joe­ne” kort b­rie­we aan die p­re­si­den­sie te rig ter on­der­steu­ning van Gord­han.

‘Lyk as­of re­ge­ring teen hom­self oor­log ver­klaar het’

Mo­ha­le Ra­le­bit­so, hoof van die Black Bu­si­ness Coun­cil, sê dit is baie jam­mer dat hier­die aan­ge­leent­heid so lomp ge­han­teer is.

“Al hier­die non­sens lei die aan­dag af van die goeie werk wat die pri­va­te sek­tor en die re­ge­ring doen om Suid-A­fri­ka se e­ko­no­mie te help.

“Die he­le aan­ge­leent­heid on­der­myn ver­troue in Suid-A­fri­ka, ver­al om­dat dit lyk as­of die re­ge­ring teen hom­self oor­log ver­klaar het.

“Dit doen groot ska­de aan ver­troue in die land wan­neer een van die groot­ste rol­spe­lers in die po­li­tiek en e­ko­no­mie van mis­da­de be­skul­dig word.

“Hier­die aan­ge­leent­heid moet pro­fes­si­o­neel ge­han­teer word, en die mi­nis­ter van fi­nan­sies moet ge­re­spek­teer word vir wie hy is. Dit be­te­ken nie dat hy bo die wet ver­he­we is nie, maar die kor­rek­te pro­ses­se moet ge­volg word,” sê Ra­le­bit­so.

‘Dit kon nie op sleg­ter tyd ge­beur nie’

Ja­bu Ma­bu­za, pre­si­dent van Bu­sa, sê dit was glad nie goeie nuus om Son­dag­og­gend wak­ker te word en die aan­ty­gings in die me­dia oor Gord­han te lees nie.

“Dit kon reg­tig nie op ’n sleg­ter tyd ge­beur het nie. Dit is on­ge­leë en lei die aan­dag af van al die goeie werk wat ons saam met die re­ge­ring doen om die e­ko­no­mie te on­der­steun.

“Ons het on­langs ’n baie goeie ver­ga­de­ring met pres. Ja­cob Zu­ma, adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa en ver­skeie mi­nis­ters ge­had om aan hul­le voor te lê wat ons reeds ge­doen het om Suid-A­fri­ka se beeld by be­leg­gers te bou.

“Daar is tans gra­de­rings­a­gent­skap­pe in Suid-A­fri­ka. Dit help dus glad nie as dit lyk as­of ons as Suid-A­fri­ka­ners nie saam­werk nie. Die e­nig­ste ma­nier hoe ons wa­re in­klu­sie­we e­ko­no­mie­se groei gaan aan­help, is om op al­le vlak­ke saam te werk en ’n ver­e­nig­de front daar te stel.

“Ons har­te reik uit na mi­nis­ter Gord­han en sy fa­mi­lie wat glad nie ge­help word deur al hier­die be­we­rings nie.

“Ons neem die p­re­si­den­sie se uit­druk­li­ke stel­ling ter har­te dat daar nie sul­ke aan­klag­te is nie.”

‘Gord­han is op­reg en eer­lik en pro­beer sy bes­te vir Suid­A­fri­ka’

Jan­nie Mou­ton, voor­sit­ter van die be­leg­gings­maat­skap­py PSG, sê hy on­der­steun Gord­han want hy “ver­rig ’n waar­de­vol­le taak vir Suid-A­fri­ka. Ek glo hy is op­reg en eer­lik en pro­beer sy bes vir Suid-A­fri­ka.”

Mou­ton het op die vraag oor wat hy dink gaan ge­beur as Gord­han skie­lik in heg­te­nis ge­neem word of ver­wy­der word, ge­sê: “Dit sal dra­ma­ties sleg wees vir die land. Hy is ’n ge­sie­ne mens in die wê­reld en baie men­se het re­spek vir hom. Suid-A­fri­ka het hom nou no­dig.”

Oor die im­pak van so iets op die mark­te en rand, het hy ge­sê dit sal soos Ne­ne-ga­te in De­sem­ber wees.

‘Ons moet die te­sou­rie ver­de­dig’

F­red Ro­bert­son, uit­voe­ren­de voor­sit­ter van die be­mag­ti­gings­groep B­rims­to­ne, sê die he­le sa­ke­sek­tor steun Pra­vin Gord­han.

“’n Goeie te­sou­rie is no­dig vir ’n land, net soos dit no­dig is vir ’n sok­ker- of rug­by­klub, kerk, u­ni­ver­si­teit of s­kool. As din­ge skeef­loop by die te­sou­rie, be­gin din­ge el­ders ook skeef­loop.

“Ons moet ons te­sou­rie ver­de­dig. Die sa­ke­sek­tor moet uit­praat, maar al­le sek­to­re in die bur­ger­li­ke sa­me­le­wing soos ker­ke moet praat en ons de­mo­kra­sie en Grond­wet ver­de­dig.”

‘Selfs ge­rug­te van ’n ver­an­de­ring sal ne­ga­tief wees’

John Cairns, ’n va­lu­tas­tra­teeg van Rand Mer­chant Bank (RMB), sê die rand én die aan­de­le­mark gaan we­sen­lik ver­swak as daar ’n ver­an­de­ring ten op­sig­te van die mi­nis­ter van fi­nan­sies kom.

“Selfs ge­rug­te van ’n ver­an­de­ring sal ne­ga­tief wees vir die mark­te, soos wat ons reeds die af­ge­lo­pe twee dae ge­sien het.”

Hy sê B­ri­an Mo­le­fe, wat deur die Sun­day Ti­mes as Gord­han se waar­skyn­li­ke op­vol­ger ge­noem is, het ’n goeie re­kord. “Deur hom aan te stel, eer­der as ’n on­be­ken­de bui­te­stan­der, sal min­der ska­de­lik wees, maar selfs dan sal die rand en ef­fek­te we­sen­lik ver­swak.”

Hy glo eg­ter nie Gord­han gaan aan­ge­kla of ver­wy­der word nie.

Cairns sê Gord­han se ver­kla­ring in re­ak­sie op die Sun­day Ti­mes- ar­ti­kel hou die fo­kus van die mark op die plaas­li­ke po­li­tiek.

Maar na­dat die rand Maan­dag swak­ker as sy e­we­knieë ver­toon het, volg dié geld­een­heid nou in­ter­na­si­o­na­le mark­te wat in dié sta­di­um op die ster­ker dol­lar re­a­geer.

Po­si­tie­we A­me­ri­kaan­se nuus soos goeie klein­han­del­sy­fers, ver­brui­kers­ver­troue en ny­wer­heids­pro­duk­sie is ne­ga­tief vir die rand.

Mo­ha­le Ra­le­bit­so

Ja­bu Ma­bu­za

F­red Ro­bert­son

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.