Stap vo­ren­toe in pen­si­oen­saak teen Trans­net

Beeld - - Sakenuus - Fran­cois Wil­li­ams

Kaap­stad. – In nog ’n stap vo­ren­toe vir die eis van so­wat R80 mil­jard wat pen­si­oen­trek­kers van Trans­net teen die staats­on­der­ne­ming wil in­stel, het die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria Woens­dag die mees­te van Trans­net se be­swa­re teen die pen­si­oen­trek­kers se eis van die hand ge­wys.

Dit be­te­ken hul­le kan voort­gaan met hul eis, maar hul­le het 14 dae om se­ke­re as­pek­te in hul eis aan te pas, sê die pro­ku­reurs­fir­ma Gey­ser & Coet­zee.

Lau­ren­ce Liebbrandt, woord­voer­der van die Trans­net Pen­si­oe­na­ris Ak­sie­groep, sê dis baie goeie nuus dat die mees­te van Trans­net se be­swa­re van die hand ge­wys is. So­dra die oor­bly­wen­de kwes­sies op­ge­los is, kan ’n fi­na­le hof­da­tum vir die aan­hoor van die eis vas­ge­stel word.

Jo­han Pretorius en Mon­ta­na Da­vid K­wa­pa eis na­mens hul­self en die so­wat 60 000 oor­le­wen­de pen­si­oen­trek­kers ver­lo­re ver­goe­ding van Trans­net en sy pen­si­oen­fond­se. Maar tans is die saak nog vas­ge­vang in regs­teg­nie­se kwes­sies, waar­in Trans­net be­swaar ge­maak het teen as­pek­te van die eis voor­dat die werk­li­ke eis voor die hof kan dien.

Die pen­si­oen­trek­kers eis op grond van ’n be­lof­te wat in 1989 ge­maak is dat pen­si­oen­trek­kers jaar­lik­se ver­ho­gings van min­stens 70% van die in­fla­sie­koers sou kry. Dié be­lof­te is vol­gens hul­le wel tot 2002 ge­hou, maar se­dert­dien het pen­si­oen­trek­kers ver­ho­gings van slegs 2% per jaar ont­vang on­ge­ag inflasie.

Reg­ter M.J. Le­go­di het be­slis el­ke par­ty moet sy eie regs­kos­te be­taal.

Hy het Trans­net se be­swa­re teen twee van die pen­si­oen­trek­kers se ei­se van die hand ge­wys, maar wat een eis be­tref het hy die pen­si­oen­trek­kers se reg­span 14 dae ge­gee om die be­son­der­he­de van hul eis­do­ku­ment aan te pas.

Een van die as­pek­te waar­oor Trans­net by­voor­beeld be­swaar ge­maak het, is dat die pen­si­oen­trek­kers hom van on­bil­li­ke ar­beids­prak­tyk aan­kla oor die be­lof­te oor in­fla­sie­ver­wan­te pen­si­oen­ver­ho­gings wat na be­we­ring nie ge­hou is nie. Trans­net voer aan hy kan net van on­bil­li­ke ar­beids­prak­tyk be­skul­dig word as die kla­ers werk­ne­mers van Trans­net was toe die be­lof­te ver­breek is.

M­bo­ni­so Si­go­ny­e­la, woord­voer­der van Trans­net, sê hul­le neem ken­nis van die hof­be­sluit. “Die pen­si­oen-groeps­ge­ding is deel van ’n voort­du­ren­de hof­pro­ses. Trans­net sal ver­kies om nie op be­son­der­he­de kom­men­taar te le­wer tot­dat die pro­ses vol­tooi is nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.