Land­bank oor­val met aan­soe­ke

Beeld - - Sakenuus - Vi­da Booy­sen

Bot­ha­vil­le. – Die Land­bank kon die af­ge­lo­pe twee maan­de nie voor­bly om spe­si­a­le droog­te­hulple­nings vir boe­re in droog­te­ge­teis­ter­de pro­vin­sies uit te reik nie – en hy is be­kom­merd dat die om­vang van die droog­te dalk meer ver­woes­tend vir die land­bou­sek­tor is as wat al­ge­meen be­sef word, sê Syd­ney Soun­dey, uit­voe­ren­de hoof van kom­mer­si­ë­le ont­wik­ke­lings­bank­diens­te by die Land­bank.

Hy het op Graan SA se Nam­po-oes­dag bui­te Bot­ha­vil­le ge­sê die bank het reeds aan­soe­ke ter waar­de van net on­der R200 mil­joen ont­vang.

Die bank het ein­de Maart be­kend ge­maak dat hy ’n le­ning van R400 mil­joen van die Ny­wer­heids­ont­wik­ke­lings­kor­po­ra­sie ont­vang het, wat hy weer op sy beurt in die vorm van sag­te le­nings vir nood­saak­li­ke droogtehulp aan ramp­ge­teis­ter­de boe­re be­skik­baar ge­stel het.

Die aan­soe­ke word op die oom­blik ver­werk vir goed­keu­ring, in oor­een­stem­ming met die ver­eis­tes van die Na­si­o­na­le K­re­diet­wet.

“Die aan­vraag skets eg­ter ’n som­ber prent­jie van die toe­koms van die land­bou­sek­tor.”

Vroeer van­jaar het S­ta­tis­tie­ke SuidA­fri­ka se sy­fers oor die land se bru­to bin­ne­land­se pro­duk ge­toon dat daar drie kwar­ta­le van skerp da­ling in land­bou-ak­ti­wi­teit was, hoof­saak­lik weens die in­krim­ping in pro­duk­sie van oes­te soos mie­lies, son­ne­blom en sui­ker­riet.

Vol­gens Loyi­so Nd­lo­vu, uit­voe­ren­de hoof van stra­te­gie, be­leid en be­mar­king van­die Land­bank, be­sef die bank dat die be­drag wat hy be­skik­baar kon stel vir droog­te­hulple­nings net ’n drup­pel aan die em­mer is.

Sy sê daar sal waar­skyn­lik teen Ju­lie of Au­gus­tus ’n dui­de­li­ker prent­jie na vo­re kom van p­re­sies hoe groot die nood in die land­bou­sek­tor is, want dit is wan­neer boe­re sal weet wat van­jaar se oes-op­brengs was.

Nd­lo­vu be­klem­toon dat die Land­bank el­ke le­nings­aan­soek op sy eie me­rie­te be­oor­deel, en dat daar nie ’n man­daat is om spe­si­fiek vir een groep boe­re meer hulp as vir ’n an­der groep aan te bied nie.

Die le­nings is ook droog­te-ver­want en nie be­doel vir die ge­wo­ne fi­nan­sie­ring van boer­de­ry nie.

Soun­dy waar­sku eg­ter dat dié sag­te le­nings nie ’n uit­koms kan wees nie, maar eer­der ’n vorm van hulp om boe­re wat in nood ver­keer net ver­by die on­mid­del­li­ke uit­da­gings te help en te ver­se­ker dat voed­sel­se­ku­ri­teit nie in ge­vaar ge­stel word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.