K­leur­kryt­te­ke­ning van Pi­cas­so in SA op­ge­veil

S­paan­se i­koon hoef nie­mand die kuns af te vra nie

Beeld - - Kuns - Be­sig­ti­ging deur die pu­bliek: Jo­han­nes­burg en Kaap­stad: Ka­ta­lo­gus­se is be­skik­baar by S­te­phan Welz & Co se kan­to­re in Kaap­stad en Jo­han­nes­burg en op die web­werf ste­phan­wel­zan­d­co.co.za.

Die eer­ste oor­spronk­li­ke k­leur­kryt­te­ke­ning deur Pa­blo Pi­cas­so (1881-1973) wat in Suid-A­fri­ka op­ge­veil gaan word, kom op 7 Ju­nie on­der die ha­mer by S­te­phan Welz & Co se vei­ling van de­ko­ra­tie­we en beel­den­de kuns in Kaap­stad.

Die waar­de van die te­ke­ning word op R3,5 mil­joen ge­raam. Au ci­r­que, wat in 1954 deur dié S­paan­se skil­der ge­te­ken is, sal on­ge­twy­feld sterk in­ter­na­si­o­na­le be­lang­stel­ling wek, wat pry­se sal op­jaag.

Pi­cas­so se werk be­haal tans top­pry­se in die kuns­mark.

’n Werk deur Pi­cas­so het die hoog­ste prys tot nog toe vir ’n kuns­werk op ’n vei­ling be­haal. In 2015 het Chris­tie’s sy Les fem­mes d’Al­ger (“Ver­si­on O”), wat in 1955 ge­skil­der is, vir $179,4 mil­joen ver­koop.

Vei­lings­ver­ko­pe van Pi­cas­so­wer­ke het in 2015 $652,9 mil­joen be­loop, en in 2014 was ver­ko­pe van sy werk twee­de ná dié van An­dy War­hol – $449 mil­joen in ’n in­ter­na­si­o­na­le kuns­mark van $16,1 mil­jard, be­rig Art­net, ’n New York­se kuns­na­vor­sings­groep.

Die on­der­werp van die te­ke­ning is die e­le­gan­te ver­hoog­kuns­te­naars van die Re­nais­san­ce, wat weer deur Pi­cas­so vir ’n 20ste-eeu­se ge­hoor laat her­leef is. Pi­cas­so se in­spi­ra­sie vir rond­rei­sen­de fi­gu­re en an­der man­li­ke ka­rak­ters in sy oeu­vre kan te­rug­ge­voer word na sy S­paan­se kin­der­dae en sy be­kend­heid met Cer­van­tes se Don Qui­chot.

Sir­kus­ver­to­ners het ook vir hom die goue era van skil­der ver­ge­stalt en hom toe­ge­laat om aan die be­per­kings van kon­tem­po­rê­re on­der­werp­ma­te­ri­aal te ont­snap.

Die kuns­te­naar se weer­ga­we van hier­die to­neel was ook sy hul­de­blyk aan die werk van twee skil­ders wat hy reg­deur sy le­we be­won­der het: Die­go Velá­z­quez, wie se por­tret­te van 17de-eeu­se S­paan­se e­del­man­ne en swaard­swaai­en­de ko­nings bron­ne van in­spi­ra­sie vir die werk was, en die Ne­der­land­se mees­ter Rem­brandt van Ri­jn, wat as ’n be­lang­ri­ke in­vloed op Pi­cas­so se werk uit daar­die tyd­perk be­skou word. Voor­af be­sig­ti­ging vir die pu­bliek in Jo­han­nes­burg is by die S­te­phan Welz & Co-a­tel­jee op Nel­son Man­de­lap­lein van Don­der­dag 26 Mei tot Sa­ter­dag 28 Mei van 10:00 tot 17:00.

In Kaap­stad sal die werk be­sig­tig kan word by The G­re­at Cel­lar, Alphen-land­goed, Alphen­ry­laan, Con­stan­tia, van Woens­dag 1 Ju­nie tot Son­dag 5 Ju­nie van 10:00 tot 17:00. )

Fo­to: LULAMA ZENZILE

Die k­leur­kryt­te­ke­ning Au ci­r­que deur Pa­blo Pi­cas­so kom eers­daags on­der die ha­mer in Kaap­stad.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.