Reg­ters het ook swak­he­de ge­ërf

Beeld - - Kommentaar - S­pies is be­trok­ke by P­re­to­ria FM en is A­friForum se pro­ku­reur.

‘Per­so­ne wat op die reg­bank be­land, stel ook van tyd tot tyd y­del­heid, op­vlie­ënd­heid, eng­heid, ar­ro­gan­sie en an­der swak­he­de waar­van die mens­li­ke vlees erf­ge­naam is ten toon”.

Dit was in 1952 die woor­de van die A­me­ri­kaan­se ap­pèl­hof­reg­ter en voor­ma­li­ge hoof­aan­kla­er ten ty­de van die Neu­ren­berg-ver­ho­re, Ro­bert H. Jack­son. Hier­die aan­ha­ling is on­langs ook ge­bruik in die ap­pèl­hof se be­slis­sing oor die reg­ter-pre­si­dent van die WesKaap, John Hlop­he, se ja­re lan­ge reg­stryd oor die Reg­ter­li­ke Diens­kom­mis­sie (RDK) se tugon­der­soek na hom.

Reg­ter Hlop­he is deur al die des­tyd­se reg­ters van die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof by die RDK ver­kla om­dat hy in 2008 twee reg­ters wou be­ïn­vloed om ten guns­te van pres. Ja­cob Zu­ma te be­slis in ’n saak wat ver­band ge­hou het met die om­stre­de wa­pen­tran­sak­sie.

Voor dié ge­beur­te­nis was Hlop­he ook in die nuus om­dat hy as die jong­ste reg­ter-pre­si­dent wat nóg aan­ge­stel is, aan­ge­dring het op ’n Porsche as amps­mo­tor en ’n maan­de­lik­se kon­trak­be­ta­ling van ’n fi­nan­si­ë­le maat­skap­py ont- vang het ter­wyl hy reg­ter was. In 2005 het hy na be­we­ring ’n pro­ku­reur, Jos­hua G­reeff, toe­ge­snou dat hy niks an­ders is as “a pie­ce of whi­te sh*t” wat liefs moet te­rug­keer Hol­land toe. Hlop­he is steeds reg­ter-pre­si­dent van die Wes-Kaap.

Ne­ge jaar ge­le­de, in 2007, het ’n reg­ter van die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria, reg­ter N­ko­la Mo­ta­ta, on­der die in­vloed van drank be­heer oor sy Ja­guar ver­loor en deur die tuin­muur van ’n Jo­han­nes­burg­se sa­ke­man, Ri­chard Bai­rd, ge­ploeg. Reg­ter Mo­ta­ta is la­ter skul­dig be­vind aan dronk­be­stuur.

Vol­gens tran­skrip­sies van die voor­val wat in sy dronk­be­stuur­saak voor die hof ge­dien het, het hy af­wy­send na Bai­rd as “’n Boer” ver­wys en die swart me­tro­po­li­sie­le­de wat hom op die to­neel wou ar­res­teer, ge­maan om nie soos “Boe­re” of “le­bu­ru” op te tree nie om­dat die land nie meer aan die “Boe­re” be­hoort nie. Reg­ter Mo­ta­ta is op be­taal­de spe­si­a­le ver­lof ge­plaas en het nog nie te­rug­ge­keer werk toe nie. Vol­gens be­re­ke­nin­ge het reg­ter Mo­ta­ta die af­ge­lo­pe ne­ge jaar na­ge­noeg R13 mil­joen as ver­goe­ding ont­vang.

Twee we­ke ge­le­de was reg­ter Ma­bel Jan­sen in die nuus oor ’n pri­va­te ge­sprek met ’n ak­ti­vis, Gil­li­an S­chut­te, waar­in sy – moont­lik oor­dre­we – be­weer het dat 99% van die straf­reg­te­li­ke sa­ke wat sy moet ver­hoor, gaan oor swart mans wat min­der­ja­ri­ge fa­mi­lie­le­de ver­krag. Sy het daar­uit se­ke­re ge­volg­trek­kings ge­maak wat niks an­ders as grow­we ver­al­ge­me­nings is nie en ’n me­di­astorm het los­ge­bars.

Ver­le­de week het ’n groot groep swart regs­lui – hoof­saak­lik mans – in hul to­gas voor die hoog­ge­regs­hof teen reg­ter Jan­sen be­toog en ge­ëis dat sy as reg­ter ver­wy­der moet word. Selfs Rap­port moes on­der die kom­men­ta­tor Eu­se­bi­us M­cKai­ser deur­loop om­dat die voor­blad­be­rig Son­dag ge­han­del het oor een van reg­ter Jan­sen se twee swart aan­ge­no­me dog­ters wat vir haar ma in­ge­tree en ver­tel het dat haar ma geen ras­sis is nie.

Na­dat die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof pas ver­lof tot ap­pèl ge­wei­er het teen die ap­pèl­hof se uit­spraak oor die pro­se­du­re in die Hlop­he-aan­ge­leent­heid, is die deur ná ja­re oop vir die RDK se reg­ter­li­ke ge­drags­tri­bu­naal om die klag­te teen Hlop­he, Mo­ta­ta en Jan­sen te han­teer.

In die pro­ses wat voor­lê, staan SuidA­fri­ka voor die keu­se om, soos Pon­ti­us Pi­la­tus, één te krui­sig en die an­der te laat gaan of om met die wys­heid van wy­le reg­ter Jack­son te be­sef dat selfs reg­ters soms suk­kel met ge­ërf­de swak­he­de en dat die een son­der swak­he­de dalk die eer­ste klip kan gooi.

)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.