Koe­rant in bes­te po­si­sie om met ge­sag te be­rig

B­rie­we

Beeld - - Kommentaar - Fran­cois Bek­ker van Lynn­wood skryf:

Die goeie nuus dat Beeld se sir­ku­la­sie­sy­fers ten min­ste sta­bi­li­seer (“Ons waar­deer le­sers se re­ak­sie”, Beeld, 16 Mei) word ver­wel­kom.

’n Le­sing van die me­dia-o­ra­kel Ton Vos­loo wat ver­le­de maand op Net­werk24 ge­pu­bli­seer is, het die uit­da­gings van die ge­druk­te me­dia tref­fend in kon­teks ge­plaas.

Vol­gens Vos­loo het tra­di­si­o­ne­le­me­dia be­heer oor die ver­sprei­ding van nuus ver­loor.

Die di­gi­ta­le era met al sy op­win­den­de moont­lik­he­de bied eg­ter e­nor­me uit­da­gings vir ge­loof­waar­di­ge joer­na­lis­tiek. Ek het by­voor­beeld al op­hou tel hoe­veel keer die ren­ja­er Mi­cha­el S­chu­ma­cher se af­ster­we op Fa­ce­book aan­ge­kon­dig is. My ge­volg­trek­king? Ek kan my nie uit­sluit­lik ver­laat op nuus­be­rig­te op so­si­a­le me­dia nie. Nog min­der kan on­der­soe­ken­de joer­na­lis­tiek op Fa­ce­book ge­beur. Nie dat dit weg­neem van die feit dat di­gi­ta­le me­dia nuus blits­vin­nig ver­sprei en nie nood­wen­dig al­tyd ver­keerd is nie.

Vos­loo dui die vol­gen­de re­ëls aan as die ba­sis van goeie joer­na­lis­tiek: Kry jou fei­te reg, wees die on­par­ty­di­ge waar­ne­mer, hou jou­self bui­te die sto­rie en wees die ge­lei­er vir kor­rek­te rap­por­te­ring.

Ek dink die op­los­sing is dat die ge­druk­te koe­rant in kre­a­tie­we ven­noot­skap met di­gi­ta­le nuus­por­ta­le moet funk­si­o­neer.

Aan­pas­sing by ver­an­der­de om­stan­dig­he­de is die wag­woord.

Die uit­da­ging sal wees om met al­bei be­na­de­rings ’n ad­ver­ten­sie-in­kom­ste te ge­ne­reer so­dat goeie joer­na­lis­te steeds in diens ge­hou kan word om nuus te pro­du­seer.

Ek wil my ver­stout om te sê dat Beeld tans die lei­ding op die Suid-A­fri­kaan­se me­di­a­to­neel neem met kre­a­tie­we op­los­sings.

Vir my is die be­lang­rik­ste toets die toets van ge­sag­heb­bend­heid.

Ek meen die ge­druk­te koe­rant is in die bes­te po­si­sie om met ge­sag ver­slag te doen oor nuus van die dag wat ge­loof­waar­dig is, spraak­vry­heid op­eis, oor die no­di­ge gra­vi­tas be­skik en op lang duur sy le­sers­pu­bliek te be­hou en selfs te ver­groot.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.