Aan­slag se tei­ken is al­mal wat Zu­ma nie steun

Beeld - - Middelblad - Max du P­reez

’NMens kan nie an­ders nie as om dit as ’n na­si­o­na­le kri­sis te be­skryf as die mees ge­re­spek­teer­de lid van die ka­bi­net ’n be­roep op bur­gers moet doen om hom en sy de­par­te­ment teen sy eie re­ge­ring te be­skerm.

Dit was p­re­sies wat die mi­nis­ter van fi­nan­sies, Pra­vin Gord­han, gis­ter in ’n be­lang­wek­ken­de ver­kla­ring ge­doen het. Hy het sleu­tel­staats­amp­te­na­re wat pres. Ja­cob Zu­ma se po­li­tie­ke voet­werk doen daar­van be­skul­dig dat hul­le die de­mo­kra­sie on­der­myn.

Dit is die sterk­ste amp­te­li­ke be­ves­ti­ging tot nog toe dat daar ’n ver­be­te s­tryd tus­sen op­po­ne­ren­de groe­pe in die re­ge­ring en die ANC is, ’n mag­stryd wat erns­ti­ge ge­vol­ge vir Suid-A­fri­ka se e­ko­no­mie­se en po­li­tie­ke sta­bi­li­teit kan hê.

17 Mei 2016 gaan dalk net so ’n be­lang­ri­ke dag soos 9 De­sem­ber 2015 word. Die vraag van­dag is of Zu­ma Gord­han se ver­kla­ring as ver­de­re ver­sko­ning gaan ge­bruik om hom af te dank en deur ’n lo­ja­lis te ver­vang, soos ons weet hy graag wil.

Eint­lik is die vraag of adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa, die ANC se se­kre­ta­ris-ge­ne­raal, G­we­de Man­tas­he en an­der se­ni­or ANC-lei­ers die durf gaan hê om Zu­ma in die oë te kyk en te waar­sku dat so ’n stap ka­ta­stro­fie­se ge­vol­ge gaan hê.

Ons sal bin­ne­kort weet of Dins­dag se ge­beu­re Zu­ma ver­der ver­skans het en of dit sy rak­le­we aan­sien­lik ver­kort het.

Ra­map­ho­sa moet se­ker­lik ver­staan dat sy eie am­bi­sies om die vol­gen­de pre­si­dent te wees nou ook op die spel is. ANC-on­der­steu­ners en die res van Suid-A­fri­ka be­gin nou vra wat­ter rol hy werk­lik speel.

Tot dus­ver het men­se soos Ra­map­ho­sa die in­druk pro­beer wek dat hul­le die goeie ou­ens is wat die e­ko­no­mie op koers wil hou en die staat vol­gens die Grond­wet laat op­tree, maar ter­self­der­tyd het hul­le Zu­ma in die o­pen­baar ge­steun en selfs aan­ge­prys. Nou sê baie SuidA­fri­ka­ners: Haal uit en wys, Cy­ril.

Ons kan maar net hoop dat Gord­han se reg­uit ver­kla­ring die draad­sit­ters in die ANC se se­ni­or lei­ers gaan ver­plig om kant te kies en hul stem te laat hoor.

Gord­han sê daar is ’n on­be­heers­te aan­val op eer­li­ke en hard­wer­ken­de men­se en die in­stel­lings wat die de­mo­kra­sie moet ver­sterk.

“Mil­joe­ne men­se sal die prys be­taal (daar sal min­der geld vir die ver­lig­ting van ar­moe­de en die on­der­steu­ning van pro­gram­me om werk te skep wees) as dié on­der­my­ning van die de­mo­kra­sie nie uit­ge­daag word nie.”

Die aan­slag kom van Zu­ma en sy mags­groep se pi­on­ne in die ge­le­de­re van die Val­ke, die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID), die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) en staats­vei­lig­heid.

Hul tei­ken is nie net Gord­han, wat in hul pad staan om die na­si­o­na­le te­sou­rie ook in te palm nie, maar in­der­daad al­mal in die ANC wat Zu­ma teen­staan en ge­wys het dat hul­le nie deel van sy veld­tog van staat­skaping gaan word nie.

Drie an­der ANC-ve­te­ra­ne, se­ni­or amp­te­na­re wat al die slag­of­fers van die Zu­ma-sir­kel was, Ro­bert M­cB­ri­de, I­van Pil­lay en An­wa Dra­mat, het toe­val­lig ook gis­ter in ’n sterk ver­kla­ring ge­sê dat e­le­men­te van die Val­ke, die SAID, die po­li­sie se mis­daad in­tel­li­gen­sie-een­heid en die NVG ’n veld­tog voer teen se­ni­or amp­te­na­re wat kor­rup­sie wil be­veg.

Regs­ken­ners soos prof. Pier­re de Vos meen die Val­ke en die NVG het nie ’n kans om ’n mis­daad­aan­klag teen Gord­han in die hof te laat slaag nie.

Maar dit het nooit daar­oor ge­gaan om Gord­han in ’n hof te laat skul­dig be­vind nie. Dit gaan nog al­tyd oor in­ti­mi­da­sie en om ’n wolk van ag­ter­dog oor hom te laat hang so­dat hy ont­slaan kan word.

Zu­ma het oor­log teen Gord­han ver­klaar, nie net om­dat hy en sy be­lan­ge­groep die sleu­tels tot die staats­kas wil be­kom nie, maar ook om wraak te neem ná Zu­ma se ver­ne­de­ring in De­sem­ber 2015 toe hy ver­plig was om sy ver­ko­se mi­nis­ter, Des van Rooy­en, ná net ’n paar dae weer te skuif.

As daar één feit is wat dit vir al­mal klok­hel­der moet maak dat die Val­ke se on­der­soek na Gord­han bloot ’n po­li­tie­ke mag­spel is, is dit dat die man wat meer as e­nig­ie­mand an­ders van die SAID se kas­ti­ge “ro­gue” on­der­soek­een­heid weet, Jo­hann van Log­ge­ren­berg, nooit on­der­vra is nie. Die Val­ke het nie eens sy aan­bod van do­ku­men­tê­re en an­der in­lig­ting aan­vaar nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.