Bl. 6 Re­nault Kad­jar... die pe­trol­ of die die­sel­mo­del?

Beeld - - Motors - Jan­nie Hen­nop

Pe­trol of die­sel? Dis ’n vraag waar­mee baie voor­ne­men­de ko­pers stoei wan­neer hul­le nu­we wie­le moet aan­skaf, mits daar ’n keu­se is.

Ver­al by sport­nut­se, of dit nou die klei­ner sag­te­baar­de of die groot, ge­har­de veld­ry­ers is, bly die­sel ’n ge­wil­de keu­se.

Die re­de is twee­le­dig. Die wring­krag van ’n die­sel­en­jin is i­de­aal vir die be­trek­lik groot en swaar ry­goed. T­wee­dens kan ’n die­sel ver­der ry met ’n li­ter brand­stof as sy e­we­knie met ’n pe­trol­en­jin.

Maar by die klei­ner sag­te­baar­de, waar prys ’n be­lang­ri­ke koop­oor­we­ging is, is die die­sels soms net bui­te be­reik vir baie. Dan is die keu­se tus­sen ’n ses­tien­hon­derd- of twee­li­ter­pe­trol son­der e­ni­ge tur­bo­hulp. Dis nie die in­spi­re­rend­ste ry-er­va­ring nie.

Die ver­nu­wings, of ’n mens wil by­na sê die om­wen­te­ling, met pe­trol­en­jins sal dees­dae jou keu­se tus­sen pe­trol of die­sel an­ders be­ïn­vloed as ’n jaar of drie ge­le­de.

Die af­ska­ling van en­jin­ka­pa­si­teit en die ge­bruik van tur­bo’s sit nu­we skop in pe­trol­en­jins. Hoe­wel af­ska­ling en ver­nu­wing ook vir die­sels geld, is dit eg­ter die pe­trol­en­jins wat die groot­ste ge­daan­te­ver­wis­se­ling on­der­gaan het.

Nie te lank ge­le­de nie sou men­se ge­lag het vir die i­dee van ’n 1200-en­jin in ’n gro­te­ri­ge s­port nut s. Klein ka­pa­si­teit en­jins was net vir klein kar­re­tjies aan die in­tree­vlak.

Ons het be­sluit om twee ry­goed – een die­sel en die an­der pe­trol – met me­kaar te ver­ge­lyk. Ons proef­ko­ny­ne was Re­nault se nu­we Kad­jar, wat ’n klom­pie we­ke ge­le­de in SuidA­fri­ka aan­ge­land het.

Die een was die 1200-tur­bo­pe­trol en die an­der die 1600-tur­bo­die­sel. Al­bei was in die Dy­n­a­mi­que-af­wer­kings­vlak en die die­sel was boon­op ’n 4x4. Die 1200 is nie in Suid-A­fri­ka met vier­wiel­dryf be­skik­baar nie. Die prys­ver­skil van R65 000 tus­sen die twee mo­del­le word groot­liks hier­deur ver­klaar, as­ook deur die feit dat die­sel­en­jins om­trent al­tyd duur­der as pe­trol­en­jins is.

Dis in­der­daad ’n groot prys­ver­skil.

In die Kad­jar se ge­val wil ek die vraag pro­beer be­ant­woord of die die­sel werk­lik so­veel geld meer werd is as die pe­trol. Al­bei se toe­rus­ting­vlak is die­self­de en ons sal vir ’n oom­blik die vier­wiel­dryf van die die­sel­mo­del bui­te re­ke­ning laat.

Krag­le­we­ring in al­bei ge­val­le is 96 kW, met die die­sel wat om­trent ’n der­de meer wring­krag het. Die 1200 se 205 Nm mag nie na veel meer klink as dié van ’n ge­wo­ne twee­li­ter son­der ’n tur­bo nie.

Dit gaan eg­ter oor wán­neer die krag tot jou be­skik­king is. In die 1200 se ge­val – en dis dank­sy die tur­bo – gooi die en­jin al ko­le by 2 000 r/min, waar dit in ’n en­jin son­der ’n tur­bo eers by 4 000 r/min die ge­val sou wees.

Dit be­te­ken jy hoef nie die toe­re heel­tyd rooi­lyn toe te jaag net om aan die gang te bly nie. As jy voet neer­sit, ge­beur din­ge oom­blik­lik.

In die die­sel se ge­val is dit die­self­de en daar be­gin din­ge al teen 1 750 r/min ge­beur om die in­he­ren­te doods­heid van ’n die­sel­en­jin by lae toe­re teen te werk.

Dit be­te­ken tur­botraag­heid is feit­lik af­we­sig en soos die 1200pe­trol, kan jy in die 1600-die­sel net voet neer­sit en laat waai.

Al­bei is om­trent ewe vin­nig, met die 1200-pe­trol wat met die weg­spring, en soos jy deur die rat­te woel, ’n mens meer ge­not ver­skaf om­dat die en­jin ho­ër toer as die 1600-die­sel. Hier kort dus­kant 4 000 r/min ge­beur daar nie veel meer in die die­sel­en­jin nie. Sy a­sem is dus kort deur die rat­te as jy ver­snel.

Die wring­krag­ver­skil kom ver­al teen op­draan­des sterk na vo­re, met die die­sel wat voel as­of sy a­sem nie op­raak nie.

In dié ge­val is dit die 1200-pe­trol se a­sem wat op­raak en dan be­gin jy maar met die rat­te stoei.

Die ses­gang­rat­kas in al­bei Kad­jars het ’n meer as aan­vaar­ba­re ska­kel­ge­voel, maar kort tog die pre­si­sie en spor­tie­we ge­voel van ’n Ku­ga of selfs ’n Hon­da CR-V.

So­ver is dit dus nog kop aan kop tus­sen die twee met die e­nig­ste werk­li­ke ir­ri­ta­sie die feit dat die toe­re in al­bei ge­val­le nog vir ’n se­kon­de of wat hoog bly na­dat jy die kop­pe­laar ge­los het.

Die 1200-pe­trol het selfs met ’n vrag­gie in nie ge­suk­kel nie en steeds le­wen­dig ge­voel.

Niks kon die 1600-die­sel “ont­spoor” wat ge­noeg krag­le­we­ring be­tref nie.

Die roe­te wat ge­ry is, was nie p­re­sies die­self­de of ewe lank nie. Tog het al­bei roe­tes uit ’n goeie meng­sel van stad- en oop­pad­ry­e­ry be­staan.

Die amp­te­li­ke ver­bruik­sy­fers plaas die twee se ver­bruik baie na­by aan me­kaar, maar ons er­va­ring was an­ders.

Die ge­neigd­heid om die 1200pe­trol se rat­kas meer in te span om die 205 Nm ten bes­te te be­nut, het ’n ge­mid­del­de ver­bruik van am­per agt li­ter per 100 km ge­bied. Dis nie so waf­fers nie. Die 1600-die­sel se ge­mid­deld was 6,4 li­ter, wat meer as aan­vaar­baar is. ’n Mens aan­vaar ver­bruik­sy­fers kan be­trek­lik om­stre­de wees vir tal­le re­des.

Ek sal eg­ter vol­staan om te sê die ver­bruik van die 1200-pe­trol sal al­tyd swaar­der as dié van die 1600-die­sel wees. Ver­al as jy die kra­ne oop­draai, is dit net as­of die 1200-pe­trol gul­si­ger raak met die vog­gies.

An­der­sins was daar nie veel te kies tus­sen die twee nie.

In ge­heel is die Kad­jar ’n ou­li­ke voer­tuig wat baie ruim­te bied, ’n ste­wi­ge klomp luuk­ses soos par­keer­hulp as stan­daard het en boon­op vir my mooi­er as die mees­te van sy me­de­din­gers is.

Die rit­ge­hal­te is eer­ste­klas en hy trap be­hoor­lik op die teer­pad vas dank­sy sy 45-pro­fiel­ban­de.

Aan die ne­ga­tie­we kant is die vloer­be­dek­king oor die nood­wiel maar ei­na, die be­stuur­der­sit­plek moes nog met ’n sen­ti­me­ter of so kon sak, die raak­skerm is te ver om mak­lik te han­teer as jy eers aan die ry is (’n al­ge­me­ne pyn van me­ni­ge ry­ding) en die ste­mak­ti­ve­ring is nie so doel­tref­fend soos wat som­mi­ge me­de­din­gers s’n is nie.

Al­bei is baie be­vre­di­gend en die on­der­stel en en­jins word ook deur Nis­san in sy X-Trail en Qashqai in­ge­span, wat dit nie heel­te­mal nuut of vreemd maak nie.

Pe­trol of die­sel? In­dien die prys­ver­skil baie klei­ner was, die die­sel, maar in dié ge­val sou ek die pe­trol vat.

Kad­jar mag soos ’n ek­so­tie­se Oos­ter­se ge­reg klink, maar in die reg­te le­we is dit ’n heer­li­ke prak­tie­se ge­sins­wa.

Die voor­kant is baie pro­mi­nent met die Re­nault­ken­te­ken wat baie groot is. Die Kad­jar van ag­ter.

Die Kad­jar se bin­ne­ruim en in­stru­ment­pa­neel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.