Vat han­de en be­skerm land

Beeld - - Kommentaar - Ta­ba­ne is po­li­tie­ke re­dak­teur van Ci­ty P­ress.

Dins­dag het Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, Suid-A­fri­ka ge­vra om weer­stand te bied en hom te be­skerm teen die duis­te­re mag­te wat hom wil ver­ne­der. Dit het ge­volg op be­rig­te dat die Val­ke op die punt staan om hom in heg­te­nis te neem weens sy aan­deel in ’n “klan­des­tie­ne” spi­oe­na­sie­een­heid in die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens.

Die vraag is: Met wat­ter Suid-A­fri­kaan­se ge­meen­skap het Gord­han ge­praat? Is dit die een wat p­res. Ja­cob Zu­ma se ver­sko­nings aan­vaar het vir al­ler­han­de eu­wels, in­slui­tend seks met min­der­ja­ri­ges, die sken­ding van die Grond­wet en om toe te laat dat die re­ge­ring mil­joe­ne aan sy pri­va­te huis be­stee?

Of is dit die ver­ont­reg­te een, nou ge­sim­bo­li­seer deur die 40 di­rek­teurs-ge­ne­raal wat ver­le­de week amp­te­lik ver­soek het dat on­der­soek in­ge­stel word na hoe Zu­ma se vrien­de die Gup­tas die land se wet­te en die Grond­wet ge­skend het?

Dit ver­teen­woor­dig ’n nu­we ver­de­ling in ons land: Jy dink óf Zu­ma het te veel ska­de aan­ge­rig en moet on­mid­del­lik gaan óf dat dit mens­lik is om fou­te te be­gaan en dat hy nog ’n kans ver­dien.

Daar is al­tyd die een of an­der kwes­sie wat ons in ver­skil­len­de rig­tings trek. ’n Voor­beeld is die groot aan­tal men­se wat kwaad is oor ’n reg­ter se ras­sis­me na­dat sy ge­sê het ’n ver­krag­tings­kul­tuur heers on­der swart men­se en dat sy nog nooit ’n swart vrou ont­moet het wat teen 12ja­ri­ge ou­der­dom nog nie ver­krag is nie. ’n An­der deel van ons sa­me­le­wing meen daar is niks fout met haar op­mer­kings nie om­dat dit die werk­lik­heid weer­spie­ël en meen voorts ’n wit mens wat swart kin­ders aan­neem en groot­maak, kan nie ras­sis­ties wees nie.

Dit is maar net hoe ons Suid-A­fri­ka­ners is: ons wend ons tot ui­ter­stes. Ge­son­de ver­stand be­hoort ons te laat be­sef dat daar des­on­danks u­ni­ver­se­le waar­des is waar­oor ons al­mal saam­stem, soos vry­heid, hard­wer­kend­heid, o­pen­heid en waar­de­ring vir die­ge­ne wat sweet om ons e­ko­no­mie te ver­be­ter.

As Gord­han sê nie­mand be­hoort om be­dek­te be­weeg­re­des aan die ma­ni­pu­la­sie van die reg en a­gent­skap­pe on­der­werp te word nie, moet ons wak­ker skrik en dit ter har­te neem. Want dit is ’n on­ge­wo­ne, ver­ont­rus­ten­de, o­pen­ba­re plei­dooi wat toon dat selfs ’n ka­bi­nets­lid soos hy nie hier­van ge­vry­waar is nie.

Wan­neer Gord­han dus deur die staats­ma­sjien ge­teis­ter word, moet ons al­mal be­kom­merd wees. As hy ’n be­roep op die pu­bliek doen, kan dit net be­te­ken dat hy geen hulp kry nie van die mens wat hom aan­ge­stel het, die pre­si­dent. Be­ne­wens ’n be­lof­te ’n paar maan­de ge­le­de dat die saak aan­dag kry, was Zu­ma stil oor hier­die aan­ge­leent­heid. Dit is dui­de­lik nog nie op­ge­los nie.

’n Tas­ba­re vrees heers dat Gord­han op pad uit is. Sy o­pen­ba­re plei­dooi om hulp het nie by­val ge­vind nie by som­mi­ge ANC-le­de, wat wil weet of hy die op­po­si­sie om hulp vra.

As Gord­han in die na­bye toe­koms ge­dwing word om uit te tree, kan ons ver­wag dat dit die e­ko­no­mie hard sal tref om­dat hy as ’n be­lang­ri­ke sta­bi­li­se­ren­de fak­tor vir die e­ko­no­mie be­skou word.

Die pre­si­dent se op­mer­kings Vry­dag ter ver­de­di­ging van die mi­nis­ter van fi­nan­sies wat hy in De­sem­ber ge­dwing is om ná twee dae te ver­wy­der (Des van Rooy­en), toon dui­de­lik dat Zu­ma steeds ge­kwes voel om­dat hy dié aan­stel­ling moes om­keer.

Maar moes hy Gord­han aan­stel net om da­de­lik oor­log teen hom te ver­klaar? Gord­han be­klee sy pos nog s­kaars vyf maan­de. Ons sal ge­wis wê­reld­wyd be­spot­ting word as hy gaan. Dit is tyd om na te dink oor wat elk­een van ons kan doen om dit te stuit wat Gord­han be­stem­pel as die “on­ge­brei­del­de aan­val op hard­wer­ken­de men­se en in­stel­lings wat hier­die de­mo­kra­sie be­skerm”. )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.