ANC gaan nie waar­heid oor staat­ska­pers gee

Beeld - - Kommentaar -

Dit is in o­pen­ba­re be­lang dat e­ni­ge in­lig­ting wat die na­si­o­na­le te­sou­rie oor staat­skaping kry, be­kend ge­maak moet word. Die hui­di­ge si­tu­a­sie, dat die e­nig­ste amp­te­li­ke on­der­soek na staat­skaping en kor­rup­sie op die ses­de ver­die­ping van die ANC se Lut­hu­li-huis ge­doen word, is on­aan­vaar­baar en on­houd­baar.

Die saak is te erns­tig en die im­pli­ka­sies daar­van te ver­rei­kend dat dit net oor­ge­laat kan word aan G­we­de Man­tas­he, se­kre­ta­ris-ge­ne­raal van die ANC.

Man­tas­he is so­wat twee maan­de ge­le­de deur die ANC se na­si­o­na­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee ge­vra om on­der­soek in te stel na staat­skaping na­dat M­ce­bi­sis Jo­nas, ad­junk­mi­nis­ter van fi­nan­sies, be­weer het die Gup­tas, p­res. Ja­cob Zu­ma se sa­ke­vrien­de, het hom die pos van mi­nis­ter van fi­nan­sies aan­ge­bied.

Se­dert­dien “stroom” men­se na Man­tas­he se kan­toor om ge­tui­e­nis oor staat­skaping aan te bied, vol­gens adj.p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa.

het gis­ter be­rig dat Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, en die na­si­o­na­le te­sou­rie be­sig is om so­veel moont­lik in­lig­ting oor staat­skaping in te win om aan Man­tas­he te ver­skaf.

Die pro­bleem daar­mee is dat Man­tas­he ’n amps­dra­er is van die re­ge­ren­de par­ty in wie se wag­beurt die staat­skaping en kor­rup­sie plaas­vind. Wat­ter ver­se­ke­ring is daar dat Man­tas­he die vol­le waar­heid oor staat­skaping gaan gee?

Man­tas­he is ’n ge­troue ANC-ka­der wie se eer­ste in­stink sal wees om sy par­ty te be­skerm. Dit is on­waar­skyn­lik dat hy voor die mu­ni­si­pa­le ver­kie­sing e­nig­iets daar­oor sal sê.

Boon­op is daar nie al­tyd dui­de­lik­heid in wat­ter kamp Man­tas­he is nie: by Zu­ma en die Gup­tas of by Gor­dan-hul­le. Man­tas­he kan deur voor­leg­gings sif en uit­ein­de­lik net be­kend maak wat hom en sy fak­sie in die ANC pas.

Gord­han en sy men­se in die te­sou­rie is staats­amp­te­na­re wie se lo­ja­li­teit eer­stens by al­le SuidA­fri­kaan­se bur­gers lê. Al­le in­lig­ting wat hul­le aan die ANC oor­han­dig, moet hul­le ook aan Suid-A­fri­ka­ners gee.

Dit is die reg­te ding om te doen en die bes­te ver­se­ke­rings­po­lis teen ver­vol­ging en vik­ti­mi­se­ring deur staat­ska­pers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.