SA be­hoort aan ons al­mal

B­rie­we

Beeld - - Kommentaar - Fa­na Z­wa­ne, ’n fi­si­o­te­ra­peut in 1 Mi­li­tê­re Hos­pi­taal in P­re­to­ria, skryf:

Niks breek my hart soos e­ni­ge vorm van ras­sis­me nie. Ek kan dit een­vou­dig nie klein­kry nie.

Ek is swart, ’n Zoe­loe en my huis­taal is Zoe­loe. Van la­er­skool af het ek in A­fri­kaans skool­ge­gaan (ek was in 1996 die eer­ste swart leer­ling aan die La­er­skool Kin­ross) en het selfs in A­fri­kaans ge­ma­tri­ku­leer. In ’n sta­di­um het ek meer wit, A­fri­kaan­se vrien­de as swart vrien­de ge­had ter­wyl ek in ’n towns­hip ge­bly het.

Ek praat A­fri­kaans vlot­ter as die helf­te van die A­fri­ka­ners wat ek ont­moet en weet waar­skyn­lik meer van hul kul­tuur. So, wan­neer ek ras­sis­tie­se op­tre­de sien, ver­war dit my nog­al. Daar is so­veel oor­een­koms­te in ons kul­tu­re en tog kies ons om op die ver­skil­le te fo­kus. Is die ver­skil­le nie juis wat ons u­niek of spe­si­aal maak nie? Ons wil me­kaar haat en sleg­sê om­dat ons ver­skil. Wat is die lo­gi­ka daar­in?

Ek het ras­sis­te pro­beer haat, maar dit maak jou niks beter as die per­soon wat jóú haat nie. Om deer­nis te hê en ge­dul­dig te wees, word dik­wels as ’n swak­heid be­skou. Nie­te­min kies ek om jam­mer te voel vir ras­sis­te en het vir hul­le be­gin bid. Om so ’n swaar las van haat in jou hart te dra kan nie mak­lik wees nie.

Aan die ou­er ge­ne­ra­sie, swart en wit, wat in die a­part­heids­tyd groot­ge­word het, met al­le re­spek: a­part­heid was jul stryd. Hou op om jou op­ge­bou­de haat en woe­de aan die jon­ger ge­ne­ra­sie oor te dra. Is dit reg­ver­dig om dié swaar las van haat en ge­griefd­heid in hul har­te te ves­tig? Ja, leer ons hoe ver ons as land ge­kom het, maar moet dit nie óns he­de en toe­koms maak nie.

Swart men­se, kom ons hou op om slag­of­fer te speel en a­part­heid te bla­meer vir kor­rup­sie en mis­daad. En kom ons hou op om po­li­ti­ci te on­der­steun wat niks vir die men­se van die land doen nie, maar net ryk­dom ver­sa­mel ten kos­te van die wer­kers­klas en die ar­mes. Kom ons hou op met ons om­ge­keer­de ras­sis­me. Wit men­se, hou op om swart men­se te ste­re­o­ti­peer. Hou op om el­ke swart mens in die­self­de ka­te­go­rie te plaas as dié wat ’n le­we van mis­daad en kor­rup­sie ge­kies het. Op ons beurt sal ons op­hou om al­le wit men­se as ge­bo­re ras­sis­te te be­skou.

Aan al­bei kan­te is daar dié van ons wat oor die weg pro­beer kom en pro­beer wys dat die land be­hoort aan al­mal wat daar­in woon.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.