Oak­bay: Wet bind Re­ser­we­bank se han­de

Beeld - - Sake - Han­lie S­tad­ler

Kaap­stad. – Die Re­ser­we­bank weet nie – en mág in­ge­vol­ge wet­ge­wing nie weet nie – of die Gup­tas se Oak­bay-maat­skap­pye be­denk­li­ke tran­sak­sies ge­doen het.

Le­setja K­ga­ny­a­go, pre­si­dent van die Re­ser­we­bank, het gis­ter op die me­di­a­kon­fe­ren­sie ná die ren­te­koers­aan­kon­di­ging vrae be­ant­woord oor die feit dat die ban­ke van Oak­bay In­ves­t­ments en Oak­bay E­ner­gy and Re­sour­ces, twee ver­wan­te Gup­ta-maat­skap­pye, hul re­ke­nin­ge ge­sluit het.

K­ga­ny­a­go sê die Re­ser­we­bank meng nié in by die ver­hou­ding tus­sen ’n bank en sy kli­ën­te nie.

Die bank se man­daat spruit uit die Bank­wet en die Wet op die Fi­nan­si­ë­le In­tel­li­gen­sie­sen­trum (Fi­ca). Fi­ca be­paal dat ban­ke wat be­denk­li­ke tran­sak­sies ver­moed, dit reg­streeks aan die sen­trum moet stuur. Die sen­trum word deur die wet ver­bied om daar­die ver­moe­dens o­pen­baar te maak tot­dat dit klaar on­der­soek is.

“As die ban­ke be­denk­li­ke tran­sak­sies aan­ge­meld het (met be­trek­king tot Oak­bay), sal dit nie aan e­nig­een be­kend ge­maak word nie.”

Fi­ca is daar­op ge­mik om geld­was­se­ry en die voor­sie­ning van geld vir mis­daad of ter­reur te stuit.

K­ga­ny­a­go sê in­dien bank­kli­ën­te hom met klag­tes oor ban­ke sou na­der, “is daar niks an­ders wat ek kan doen nie as om voor te stel dat kli­ën­te wat in­ge­loop voel, die ho­we na­der om hul reg­te af te dwing. Dis ons e­nig­ste ak­sie.”

K­ga­ny­a­go het ook in ant­woord op ’n vraag ge­sê die Oak­bay-sa­ge het “geen im­pli­ka­sies vir fi­nan­si­ë­le sta­bi­li­teit” nie.

Le­setja K­ga­ny­a­go

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.