SA’ers ‘nie so­seer teen kern­krag’

Beeld - - Sake -

Dit klink nie as­of Suid­A­fri­ka­ners spe­si­fiek teen kern­krag ge­kant is nie, maar daar is heel­wat skep­ti­sis­me oor of Suid­A­fri­ka dit kan be­kos­tig ge­ge­we die hui­di­ge e­ko­no­mie­se om­ge­wing.

“Men­se sê nie hul­le wil nie kern­krag hê nie, maar hul­le vra of die ten­der­pro­ses deur­sig­tig gaan wees en of dit op ’n bil­li­ke, kor­rup­sie­vrye ma­nier ge­doen gaan word.”

Só som Bis­mark Tyo­be­ka, uit­voe­ren­de hoof van die Na­si­o­na­le Kern­re­gu­leer­der (NNR), die ge­voel on­der Suid­A­fri­ka­ners op.

Tyo­be­ka het op ’n pa­neel­be­spre­king oor kern­krag op die A­fri­ca U­ti­li­ty Week ge­sê ge­ge­we die ge­skie­de­nis met Suid­A­fri­ka se wa­pen­aan­ko­pe, is dit die taak van al­mal in die kern­krag­be­dryf om die pu­bliek te ver­se­ker die ten­der­pro­ses “sal deur­sig­tig, bil­lik en kos­te­doel­tref­fend wees”.

Dr. Rob A­dams, pre­si­dent van die Kern­be­dryfs­ver­e­ni­ging van Suid­A­fri­ka (Ni­a­sa), meen ook daar is nie sterk teen­kan­ting teen kern­krag in Suid­A­fri­ka nie, maar meen wel dis moont­lik dat teen­kan­ting kan toe­neem.

“Daar is nie ’n groot op­po­si­sie­par­ty met ’n spe­si­fie­ke an­ti­kern­krag­stand­punt nie. De­le van die vak­bond­be­we­ging is wel teen kern­krag ge­kant.”

A­dams meen ook dit gaan meer oor kos­te, deur­sig­tig­heid en wie voor­deel trek. In Bra­si­lië het die Fran­se groep A­re­va 20 jaar ge­le­de ’n kern­krag­sta­sie be­gin bou, maar dit is la­ter ge­staak, want die geld het op­ge­raak.

A­dams sê die re­ge­ring moet se­ker maak daar is ’n me­ga­nis­me waar­deur Suid­A­fri­kaan­se maat­skap­pye by die kern­krag­pro­gram be­trok­ke kan raak. “An­ders is daar net ’n mas­sie­we uit­vloei van geld na die land wat die teg­no­lo­gie ver­skaf.”

Prof. P­hi­lip Lloyd, e­ner­gie­ken­ner van die Kaap­se S­kier­ei­land U­ni­ver­si­teit van Teg­no­lo­gie, sê wat kom­men­ta­tors laat glo Suid­A­fri­ka het nie kern­krag no­dig nie, is die groot hoe­veel­heid e­lek­tri­si­teit wat E­s­kom groot ny­wer­he­de ge­vra het om op te hou ge­bruik weens sy op­wek­kings­kri­sis. Dit ver­wring die skat­tings oor ver­wag­te e­lek­tri­si­teits­vraag en be­loop na ra­ming so­wat 40 te­ra­watt­uur se e­lek­tri­si­teit per jaar.

Vol­gens sy­fers van S­ta­tis­tie­ke Suid­A­fri­ka het die to­ta­le krag­ver­bruik in Suid­A­fri­ka van 240,5 te­ra­watt­uur in 2011 tot 230,12 te­ra­watt­uur in 2015 ge­daal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.