AHi voeg sy stem by Gord­han­koor

Beeld - - Sake Nuus -

“Nie­mand be­hoort be­dreig te voel nie, ve­ral nie as dit tot ver­de­re on­sta­bi­li­teit en on­se­ker­heid lei nie,” sê dr. Er­nest Mes­si­na, hoof van die AHi Be­sig­heids­net­werk.

Hy het in ’n e-pos­bood­skap ge­re­a­geer op vrae deur oor die AHi se stand­punt ra­ken­de be­rig­te die af­ge­lo­pe na­week dat die Val­ke en die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) dreig om Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, en van sy voor­ma­li­ge kol­le­gas by die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) op ’n klag van spi­oe­na­sie in heg­te­nis te neem.

Gord­han het Suid-A­fri­ka­ners Dins­dag­aand in ’n on­ge­wo­ne per­soon­li­ke ver­kla­ring ge­vra om die te­sou­rie en sy hard­wer­ken­de amp­te­na­re te be­skerm.

“Dié soort si­tu­a­sie dra by tot on­se­ker­heid en is nie be­vor­der­lik vir ons e­ko­no­mie en ver­troue in ons land en lei­er­skap nie,” meen Mes­si­na.

“Dit is on­rus­ba­rend om voort­du­rend be­rig­te oor die ver­woe­de stryd tus­sen staats­in­stel­lings te lees. Al­le Suid- A­fri­ka­ners moet ge­meen­skap­lik die bes­te be­lang vir SuidA­fri­ka en sy men­se na­streef en be­vor­der,” het Mes­si­na ge­sê.

Hy was heel­wat min­der uit­ge­spro­ke as an­der sa­ke­lei­ers wat Dins­dag in ’n koor daar­op aan­ge­dring het dat Gord­han uit­ge­los moet word.

“Die AHi is daar­op in­ge­stel om met al­le staats­de­par­te­men­te, in­slui­tend die te­sou­rie, goeie ver­hou­din­ge te be­vor­der en te hand- haaf.

“Ons ver­staan daar is in po­li­tie­ke par­tye en selfs in re­ge­ren­de par­tye wed­y­we­ring om mag.

“Ons jong de­mo­kra­sie met al sy uit­da­gings het die groot­ste ma­te van sta­bi­li­teit, toe­wy­ding en ef­fek­tie­we be­stuur drin­gend no­dig,” sê Mes­si­na.

“Ons is be­sorg oor al­mal se wel­syn en de­mon­streer dit in ons in­ter­ak­sie met al­mal. Ons moet al­mal al­les doen om Suid-A­fri­ka as ’n land se waar­dig­heid en sy in­wo­ners se mens­waar­dig­heid te hand­haaf. Ons op­tre­de en mo­tie­we moet bo al­le ver­den­king wees,” het hy by­ge­voeg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.