‘S­kerp­skut­ter­fo­kus’ no­dig vir ge­leent­he­de

Beeld - - Eiendomme & Veilings -

A­fri­ka met sy 54 lan­de, elk met sy eie nu­an­ses, bied steeds uit­ste­ken­de groei­ge­leent­he­de aan ont­wik­ke­laars, be­leg­gers en klein­han­de­laars wat die mark ver­staan, sê Mar­na van der Walt, uit­voe­ren­de hoof van Ex­cel­le­ra­te Pro­per­ty Ser­vi­ces.

Sy sê die wê­reld kan A­fri­ka nie ig­no­reer nie en die­ge­ne met ’n “s­kerp­skut­ter­fo­kus” sal ge­leent­he­de raak­sien, ve­ral in ver­sprei­ding, pak­hui­se, ver­pak­king en bot­te­le­rings­aan­leg­te.

Dr. Dirk Prins­loo, uit­voe­ren­de hoof van Ur­ban S­tu­dies, sê daar is baie spe­si­fie­ke ge­leent­he­de vir ei­en­doms­ont­wik­ke­ling in A­fri­ka.

“Dit moet aan­ge­dryf word deur stad­spe­si­fie­ke­in­lig­ting en na­vor­sing, die e­ko­no­mie­se grond­slag, die be­vol­kings­groei, die vlak­ke van ver­ste­de­li­king, die per ca­pi­ta­in­kom­ste, die so­sio­e­ko­no­mie­se sta­tus en die in­ko­pie­ge­drag en ­pa­tro­ne van die be­vol­king.”

Ke­nia se vi­sie is om teen 2030 ’n mid­del­in­kom­ste­e­ko­no­mie te wees. Die vraag na klein­han­del­ruim­te in Nai­ro­bi neem ge­lei­de­lik toe na­ma­te in­wo­ners se be­stee­ba­re in­kom­ste styg. Die stad het tans so­wat 250 000 m² se win­kel­sen­trum­ruim­te met nog 200 000 m² in die voor­uit­sig.

Die ken­mer­kend­ste ont­wik­ke­ling is Two Ri­vers wat met ruim­te van 62 000 m² die groot­ste win­kel­sen­trum in A­fri­ka bui­te Suid­A­fri­ka gaan wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.