Geen ba­be­laas vir wyn­vei­lings

Pas­sie­be­leg­gers laat glo­ba­le ver­ko­pe skerp klim

Beeld - - Eiendomme & Veilings - El­ma Klop­pers

Die groei in die waar­de van die wê­reld se voor­ste wy­ne wat die af­ge­lo­pe de­ka­de op vei­lings ver­koop is, is iets om van dronk te word.

Wyn­ver­sa­me­laars se soe­ke na ver­sa­mel­vog­gies om hul lug­ver­koel­de kel­ders mee te vul, het daar­toe by­ge­dra dat die waar­de van die glo­ba­le wyn­vei­ling­mark in 2015 op $346 mil­joen ge­staan het, vol­gens Bar­ne­by’s, die wê­reld se groot­ste vei­ling­soek­en­jin.

In 2015 het iDe­al­wi­ne.com, die eer­ste aan­lyn­vei­lings­huis wat hom hoof­saak­lik op wyn toe­spits, reeds ’n om­set van £7 mil­joen be­haal.

Ver­le­de jaar het die groot­ste wyn­vei­ling ter wê­reld, Hos­pi­ces de Beau­ne, Chris­tie’s se lief­da­dig­heids­wyn­vei­ling, meer as £8,67 mil­joen in­ge­sa­mel.

Dit is dus nie ’n ver­ras­sing dat die top-vei­lings­hui­se wyn­ver­ko­pe ge­reeld op hul vei­ling­ka­len­ders in­sluit nie.

S­te­phen Mould, hoof van Sot­he­by’s se Eu­ro­pe­se wyn­af­de­ling, sê ’n kas Ri­che­bourg 1978 het on­langs ’n wê­reld­vei­lin­gre­kord van £211 500 in Lon­den ge­haal, meer as drie keer die ge­skat­te voor­vei­ling­be­drag.

Bar­ne­by’s sê wyn­lief­heb­bers is ’n di­ver­se groep en so­wat 90% van die­ge­ne wat wyn op vei­lings koop of ver­koop, ver­sa­mel dit met ’n pas­sie oor die ja­re heen.

Om op ’n vei­ling te koop, is ’n uit­ste­ken­de ma­nier om ’n ver­sa­me­laar se kel­der aan te vul.

Wyn­vei­lings bied dik­wels wyn wat nie in die win­kels be­skik­baar is nie.

Bar­ne­by’s be­stem­pel I­ta­lië en die Nu­we Wê­reld – Suid-A­fri­ka, Aus­tra­lië, Nieu See­land, die VSA en Suid-A­me­ri­ka – as bron­ne met wyn­skat­te.

Wyn­vei­lings in Frank­ryk be­hels 60% Bor­deaux-wy­ne, 20% wy­ne van Boer­gon­dië en 20% van die R­hô­ne-ge­bied.

Vol­gens die K­nig­ht Frank We­alth Re­port 2016 het die wyn­in­deks in 2015 met 5% op ’n jaar­grond­slag toe­ge­neem.

Op die Ne­der­burg-wyn­vei­ling, die oud­ste jaar­lik­se wyn­vei­ling in die Nu­we Wê­reld, wat op die Ne­der­burg-wyn­land­goed in die Paarl ge­hou word, het sterk me­de­din­ging in 2015 tot top­pry­se ge­lei.

’n Hoog­te­punt op dié vei­ling was die 1800 Jou­bert-Tra­dauw Jau­bert Fa­mi­ly Mus­cat (275 ml) wat vir ’n in­druk­wek­ken­de R42 500 op­ge­veil is – ge­lyk­staan­de aan R154 545 per li­ter.

To­ta­le ver­ko­pe van R6,163 mil­joen is op die vei­ling be­haal.

Van­jaar se vei­ling, die 42ste jaar­lik­se Ne­der­burg-vei­ling, word op 16 en 17 Sep­tem­ber ge­hou. 147 wy­ne van 80 pro­du­sen­te gaan daar on­der die ha­mer ge­bring word.

Dié vei­ling tel on­der die top-vyf wyn­vei­lings ter wê­reld. Dit kan net per uit­no­di­ging by­ge­woon word.

Suid­A­fri­ka word be­skou as een van die lan­de wat oor wyn­skat­te be­skik.

Die stem­pel van goed­keu­ring vir die jaar­lik­se Ne­der­burg­vei­ling, wat op 16 en 17 Sep­tem­ber 2016 op dié spog­wyn­land­goed in die Paarl ge­hou gaan word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.