A­fri­ka­kuns in Lon­den in die kol­lig

Beeld - - Eiendomme & Veilings -

Die hoog­te­punt op die B­rit­se af­sla­er Bon­hams se A­fri­ca No­w­vei­ling op 22 Mei in Lon­den is die werk van die G­ha­ne­se kon­tem­po­rê­re kuns­te­naar El A­nat­sui.

In Fe­bru­a­rie van­jaar het Bon­hams sy Pe­ju’s Ro­be, ’n glin­ste­ren­de muur­be­hang­sel wat van ge­bruik­te bot­tel­prop­pe ge­maak is, vir £806 500 op­ge­veil.

Die ko­men­de vei­ling be­hels vroe­ë­re wer­ke uit die kuns­te­naar se oeu­vre.

Dit sluit sy ge­frag­men­teer­de ke­ra­miek­beel­de van man­gaan en klei in.

Die Bro­ken Pots- reeks, wat vir tus­sen £100 000 en £150 000 ver­koop kan word, is in 1979 vir die eer­ste keer in Ni­ge­rië uit­ge­stal.

Dié wer­ke is skerp in kon­tras met Al A­nat­sui se ge­weef­de muur­be­hang­sels, maar is ’n tref­fen­de voor­beeld van sy prak­tyk om ge­bruik­te ar­ti­kels met tra­di­si­o­ne­le teg­nie­ke te kom­bi­neer om mo­der­nis­tie­se kuns­wer­ke te skep.

’n On­ge­ti­tel­de werk van Al A­nat­sui wat laat in 1990’s ge­skep is, kan na ver­wag­ting tus­sen £30 000 en £50 000 haal.

Gi­les Pep­pi­att, hoof van mo­der­ne en kon­tem­po­rê­re A­fri­ka­kuns by Bon­hams, sê El A­nat­sui se i­ko­nie­se wer­ke word in­ter­na­si­o­naal er­ken.

Dié on­ge­ti­tel­de kuns­werk van die G­ha­ne­se kuns­te­naar El A­nat­sui kan na ver­wag­ting tus­sen £30 000 en £50 000 op Bon­hams se ko­men­de vei­ling van kon­tem­po­rê­re A­fri­ka­kuns haal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.