Lo­gis­tiek­fir­ma se ba­tes te kry

Beeld - - Eiendomme & Veilings -

Jo­han­nes­burg. – ’n Ver­skei­den­heid ba­tes af­koms­tig van die li­kwi­da­sie van Ul­l­man Brot­hers, ’n land­wye lo­gis­tiek­on­der­ne­ming, gaan vol­gen­de week deur Park Vil­la­ge Aucti­ons (PVA) op­ge­veil word.

Dit sluit in vrag­mo­tors en sleep­wa­ens met han­dels­na­me soos Toyo­ta Dyna, Hi­no, I­su­zu, Hen­red Fru­e­hauf en Mit­subis­hi.

’n Groot aan­tal ber­gings­hou­ers en vurk­hy­sers, as­ook ’n Rolls-Roy­ce-krag­op­wek­ker en werk­win­kel­toe­rus­ting, gaan ook on­der die ha­mer kom.

PVA se LeRoy Au­gus­tyn sê die vei­ling be­hoort aan­klank te vind by die­ge­ne op soek na wins­ko­pies. “Die hui­di­ge e­ko­no­mie­se si­tu­a­sie het ’n nu­we soort ver­sig­ti­ge ko­per na vo­re ge­bring wat gre­tig is om so­veel waar­de moont­lik uit el­ke rand te ont­sluit en vei­lings is ’n goeie ma­nier om dit reg te kry.”

Hy sê sul­ke vei­lings is van­te­vo­re hoof­saak­lik deur kom­mer­si­ë­le en­ti­tei­te by­ge­woon, maar die si­tu­a­sie het se­dert­dien ver­an­der en pri­va­te ko­pers maak toe­ne­mend ’n gro­ter deel van die bie­ërs op sul­ke vei­lings uit. Die al­ge­me­ne pu­bliek raak meer ver­troud met die koop­kuns op vei­lings na­ma­te hul­le na ma­nie­re soek om die bes­te moont­li­ke waar­de vir hul geld te kry.

Die ba­tes gaan op 25 Mei om 10:30 te E­di­son­straat 7 in In­dus­tria, Jo­han­nes­burg, op­ge­veil word. Die goe­de­re kan op 24 Mei van 10:00 tot 15:00 be­sig­tig word.

Vir meer in­lig­ting, be­soek www.park­vil­la­geaucti­ons.

Die be­son­der­se peer­vor­mi­ge pienk di­a­mant van 15,38 ka­raat wat vir $31 561 200 op Sot­he­by’s se ju­we­le­vei­ling in Genè­ve ver­koop is.

Dié vrag­mo­tors is van Ul­l­man Brot­hers se ba­tes wat deur Park Vil­la­ge Aucti­ons op­ge­veil word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.