Duit­sers toor met Mo­zart in Goud­stad

Ti­pies SA si­tu­a­sies in ‘Die to­wer­fluit’

Beeld - - Kuns - Paul Boek­kooi Nog Sa­ter­dag en Dins­dag om 20:00.

Met Mo­zart moet mu­si­ci en san­gers kan toor. Met sy o­pe­ra Die to­wer­fluit nog méér so. Die kon­nek­sie tus­sen die teks en die mu­siek be­hoort so vas te staan soos ’n huis. Dié o­pe­ra is ge­rig op die le­we self, met me­ni­ge uit­een­lo­pen­de ka­rak­ter en plot­se­lin­ge stem­mings­wis­se­lin­ge, met wan­hoop en blyd­skap, met ver­he­wen­heid en plat hu­mor, as­ook tik­sel­tjies sen­su­eel­sek­su­e­le aan­trek­kings­krag.

Dié Duit­se pro­duk­sie met tal­le plaas­li­ke san­gers wat ook oor­see skit­ter, word in die taal waar­voor dit be­doel is ge­sing, maar in die di­a­loë, feit­lik vol­le­dig be­hou, word die hoof­ta­le van Suid-A­fri­ka, in­slui­ten­de A­fri­kaans, ge­praat.

Die de­kor en in­kle­ding is s­kaars op ’n tra­di­si­o­ne­le wy­se spro­kies­ag­tig, maar nog min­der ti­pies plaas­lik. Dit val so iet­wat tus­sen twee stoe­le. As ky­ker kry jy nie juis mak­lik vat­plek aan die deur­me­kaar ge­roe­se­moes van vi­su­e­le im­pul­se nie.

Chris­toph Dam­mann, die re- gis­seur, se fo­kus is op he­den­daag­se te­a­ter­kon­ven­sies son­der om die han­de­ling nood­wen­dig na ons tyd te ver­skuif.

Daar is wel ver­skeie voor­beel­de waar hy ti­pies SuidA­fri­kaan­se si­tu­a­sies uit­beeld waar­op die ge­hoor uit­bun­dig ge­re­a­geer het – me­ren­deels met die tong be­hoor­lik in die kies. Hy mag breek met tra­di­sie, maar Dam­mann bly bo al­les ge­trou aan die in­te­gri­teit van die mu­siek.

Neem die ka­rak­ter Pa­pa­ge­no: Ons ba­ri­ton Au­brey Lo­de­wyk stel hom nie voor bin­ne die ge­maak-snaak­se Ween­se tra­di­sie nie, maar hy word eer­der ’n por­tret van die el­ke­man wat Mo­zart en sy li­bret­to­skry­wer S­chi­ka­ne­der voor oë moes ge­had het. Lo­de­wyk is pit­tig hu­mo­ris­ties. Hy bring met vo­ka­le veel­sy­dig­heid en af­ge­rond­heid sy ka­rak­ter tot le­we.

Ons twee in Duits­land woon­ag­ti­ge san­gers Mu­sa N­ku­na en Ca­ro­li­ne N­kwe sing on­der­skei­de­lik die rol­le van Ta­mi­no en Pa­mi­na.

N­ku­na het die e­mo­si­o­ne­le om­vang van sy ka­rak­ter in baie op­sig­te vo­kaal kern­ag­tig ge­ka­rak­te­ri­seer. Sy or­na­men­ta­sies was op­val­lend en sti­lis­ties uit­da­gend, hoe­wel sy te- noor­stem nie al­tyd bin­ne sy wye om­vang ewe wel­lui­dend was nie.

N­kwe be­sit ’n li­ries ge­dre­we so­praan­stem. Dit val op dat sy dit beter han­teer in ont­roe­ren­de a­ri­as as dié met lig­har­tigspon­ta­ne vo­ka­le ui­tings wat meer soe­pel­heid ver­eis. A­lek­san­dra Ol­czyk se Ko­nin­gin van die Nag was vo­kaal so­lied, met ’n skit­te­ren­de e­we­wig­tig­heid tus­sen dra­ma­tie­se uit­druk­king e­ner­syds en vlek­ke­loos­heid in haar uit­da­gen­de ko­lo­ra­tuur an­der­syds.

Die bas Ma­rek Gasz­tecki se Sa­ra­stro is ’n be­trek­lik tra­di­si- on­e­le uit­beel­ding, met ’n warm, diep stem wat be­son­de­re sta­tuur aan die rol ver­leen. Die­self­de geld in breë trek­ke vir Hen­ning Jen­drit­za se Mo­no­sta­tos. Daar­teen­oor is Ni­cho­las N­da­da­ne se stem re­la­tief on­ge­fo­kus, sy in­to­na­sie wan­ke­lend en sy dik­sie be­paald on­der­ge­mid­deld.

Ing­rid Frø­seth as Pa­pa­ge­na was ve­ral spel­ge­wys ’n skreeu­snaak­se to­ni­kum, ter­wyl haar stem die i­de­a­le vo­ka­le spits­von­dig­heid vir dié rol in die be­roem­de du­et met Pa­pa­ge­no vol­uit waar maak.

Die Drie Da­mes, elk­een ver- tolk deur Duit­se san­ge­res­se, het hul per­soon­lik­he­de skerp ge­ka­rak­te­ri­seer, ter­wyl hul en­sem­ble vo­kaal be­son­der af­ge­rond ge­klink het. Die Drie K­na­pe is deur drie plaas­li­ke s­tu­den­te en sko­lie­re (op rol­skaat­se nog­al!) ge­sing.

De­sar Su­le­j­ma­ni het as di­ri­gent voor die Ryn­se Fil­har­mo­nie­se Or­kes ui­ters pre­sie­se lei­ding ver­leen, met spe­si­a­le aan­dag aan die san­gers. Ons kan ook trots wees op ons eie Gau­teng C­ho­ris­ters se man­ji­fie­ke aan­deel. )

A­lek­san­dra Ol­czyk as die Ko­nin­gin van die Nag in Mo­zart se Die to­wer­fluit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.