Ka­rak­ters lé­we in ‘Sing S­treet’

Beeld - - Vrydag! - Paul Boek­kooi Cos­mo (Fer­dia Walsh­Peelo) stig ’n or­kes om die lief­de van sy le­we te oor­rom­pel in Sing S­treet. Met o.a. Ai­dan Gil­len, Fer­dia Walsh­Peelo, Ma­ria Doy­le Ken­ne­dy en Lu­cy Boyn­ton. Re­gie: John Car­ney. 105 mi­nu­te. 13TD

Die Ie­re het ’n on­ge­loof­li­ke sin vir hu­mor, maar dit is soms net te plat­vloers vir die En­gel­se om dit te waar­deer. Laas­ge­noem­de is erg ho­vaar­dig daar­oor, in­dien nie sno­bis­ties nie. Om dié re­de al­leen al be­hoort Ie­re hul eie f­lieks te maak en hul­le dóén nou meer as ooit.

Sing S­treet is die Ier­se re­gis­seur John Car­ney se eer­ste vol­tref­fer se­dert sy meer­ma­lig be­kroon­de mu­siek­dra­ma On­ce van 2007. Waar die nu­we een van dié een ver­skil is dat dit meer ko­me­die, klug­tig­heid, i­ro­nie, sa­ti­re, swart hu­mor en ve­ral ’n goed­voel-am­bi­an­ce as sy voor­gan­ger be­vat.

Die e­nig­ste werk­li­ke dra­ma hier is dat die hoof­ka­rak­ter, die 15-ja­ri­ge as­pi­rantrock­ster Cos­mo (Fer­dia Walsh-Peelo), se ou­ers se hu­we­lik weens geld- en pro­ble­me rond­om on­trou­heid aan’t ver­brok­kel is.

Cos­mo is nie­teen­staan­de sy ge­wild­heid on­der sy klein krin­ge­tjie vrien­de on­ge­luk­kig ook die ob­jek van ve­nyn en boe­lies wat hom nie net wil af­jak nie, maar ook sal aan­val as dit so ver sou kom . . . en dit ge­beur. Daar­by is hy pas na ’n nu­we s­kool ver­plaas waar die fas­cis­tie­se skool­hoof hom daag­liks teis­ter om­dat hy nie skoe­ne vol­gens die skool­re­ëls dra nie om­dat dit on­be­kos­tig­baar is.

Ter­wyl hy skool­gaan, het hy nie juis oog­ha­re vir die vrou­li- ke ge­slag nie. ’n Mens won­der wat daar­ag­ter steek. Is dit dalk sy huis­li­ke om­stan­dig­he­de wat dit in­hi­beer, of is dit in­he­rent so dat hy nie ’n baie po­si­tie­we self­beeld met hom saam­dra nie?

Op ’n dag ver­an­der daar uit die blou­te som­mer baie in sy le­we. Ter­wyl hy en sy bes­te vriend huis toe stap, sien Cos- mo ’n ou­er mei­sie wat sy a­sem weg­slaan. Sy is die ge­heim­sin­ni­ge en nog­al stil Raphi­na (Lu­cy Boyn­ton).

Kort voor lank ver­tel hy haar dat sy die i­de­a­le mo­del is om in die mu­siek­vi­deo op te tree wat hy en sy me­derock­or­kes­le­de wil maak. Hul­le is eg­ter geen­sins ge­reed nie, maar be­sef hy moet al­mal voor die na­week by­me­kaar kry om ’n oor­spronk­li­ke tref­fer­lied­jie ge­reed te hê.

Hier­na tel die fliek be­hoor­lik mo­men­tum op om daar­van een van die heer­lik­ste er­va­rings van 2016 tot nog toe in fliek­te­a­ters te maak. Sing S­treet, hul or­kes se naam om­dat hul­le strate, sy­paad­jies en ste­gies ge­bruik het om in te oe­fen, is nou ge­reed om al Cos­mo se vy­an­de op hul neus te laat kyk.

Ka­rak­ters lé­we so vol­uit in die fliek dat jy as ky­ker heim­lik te­rug­ver­lang na die be­trek­li­ke on­skuld van die rock-era van die 1980’s – die pe­ri­o­de waar­in Sing S­treet af­speel. Die di­a­loog is by tye pit­tig en slim en die fliek het ’n i­de­a­le tem­po waar­in al­les ont­vou.

Car­ney, ook die draai­boek­skry­wer, se kre­a­ti­wi­teit be­reik ho­ër kur­wes na­der aan die fliek se by­kans spro­kies­ag­ti­ge ein­de.

In die aan­loop daar­toe be­nut hy se­kwen­se van sui­wer ma­gie­se re­a­lis­me om die ver­haal op die hoog­ste vlak­ke van uit­bun­dig­heid en oor­win­ning te ves­tig.

Wat ’n ein­de vir ’n fliek wat al­mal wat jonk van hart is nie durf laat ver­by­gaan nie! )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.