Kol­lig op meer­ta­lig­heid no­dig

Beeld - - Nuus -

Die kol­lig wat by die ATKV en die U­ni­ver­si­teit van Jo­han­nes­burg (UJ) se meer­ta­lig­heids­na­week in So­we­to op meer­ta­lig­heid en moe­der­taal­on­der­rig ge­plaas word, is ty­dig en baie no­dig.

Moont­lik kan dit by­dra tot gro­ter ba­lans in die na­si­o­na­le dis­koers oor on­der­rig­taal in sko­le en op u­ni­ver­si­tei­te.

Dr. Lo­lie Mak­hu­bu, ’n taal­spe­si­a­lis van die Dur­ban-U­ni­ver­si­teit van Teg­no­lo­gie, het eer­gis­ter by die by­een­koms op­ge­merk dat daar ’n wan­in­druk is dat En­gels die e­nig­ste poort tot op­hef­fing is.

S­tu­den­te­ge­tal­le, kos­te, prak­tie­se uit­voer­baar­heid en toe­gang tot in­ter­na­si­o­na­le a­ka­de­mie­se uit­ne­mend­heid is fak­to­re wat En­gels toe­ne­mend ’n be­lang­ri­ke on­der­rig­taal op u­ni­ver­si­tei­te sal maak. Maar die een­sy­di­ge ma­nier waar­op daar op som­mi­ge kam­pus­se ge­poog is om ’n “net-En­gels”-be­leid af te dwing, het sin­vol­le be­sin­ning oor die werk­lik­he­de in die land skeef­ge­trek.

Dit is nie haal­baar om al­les o­ral in al 11 lands­ta­le aan te bied nie. Maar dit is no­dig dat ta­le steeds ont­wik­kel en uit­ge­bou word.

En dat die wins­te wat met ’n taal soos A­fri­kaans be­haal is, nie sum­mier af­ge­skryf word nie. In­klu­sie­we be­sin­ning is no­dig en al­mal kan ge­rus ken­nis neem van die waar­sku­wing van dr. E­le­a­nor Cor­ne­li­us, hoof van UJ se lin­guis­tiek­de­par­te­ment, oor die ver­po­li­ti­se­ring van die de­bat oor meer­ta­lig­heid.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.