Gord­han aan Ma­su­tha: ‘Skrap ten­der van R378 m.’

Beeld - - Nuus - – News24

Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, het adv. Mi­cha­el Ma­su­tha, mi­nis­ter van jus­ti­sie en kor­rek­tie­we diens­te, op­drag ge­gee om ’n om­stre­de ten­der van mil­joe­ne ran­de wat aan ’n ANC-be­guns­tig­de toe­ge­staan is, te kan­sel­leer.

In ’n sterk be­woor­de brief raai Gord­han Ma­su­tha aan om In­te­gri­tron In­te­gra­ted So­lu­ti­ons (IIS) en ver­wan­te maat­skap­pye te ver­hoed om sa­ke met die re­ge­ring te doen.

Beeld het ver­le­de maand be­rig Ken­neth Bro­wn, hoof­ver­kry­gings­be­amp­te in die te­sou­rie, het die de­par­te­ment van kor­rek­tie­we diens­te (DKD) op­drag ge­gee om ’n “on­re­ël­ma­ti­ge” ten­der van R378 mil­joen, wat aan IIS toe­ge­ken is, te kan­sel­leer.

IIS is deel van die groep SA Se­cu­ri­ty So­lu­ti­ons and Techno­lo­gies (Sas­stec), wat voor­deel trek uit staats­kon­trak­te.

Lui­dens Gord­han se brief, ge­da­teer 11 A­pril, het die na­si­o­na- le te­sou­rie sy her­sie­ning van die ten­der­pro­ses – om te kyk of die DKD wet­te oor die voor­sie­nings­ket­ting ty­dens die ten­der­pro­ses na­ge­kom het – af­ge­han­del.

“Daar is ge­vind dat In­te­gri­tron In­te­gra­ted So­lu­ti­ons ge­reeld aan­ge­stel is,” het hy ge­sê.

Gord­han se re­des vir die kan­sel­la­sie sluit in ’n “val­se ver­kla­ring” deur die ten­de­raar, ’n ge­brek aan ver­moë om die kon­trak uit te voer en ’n “front­ver­hou­ding” tus­sen die hoof­kon­trak­teur en ’n sub­kon­trak­teur. “Die re­ken­plig­ti­ge be­amp­te en le­de van die ten­der­ko­mi­tee het nie se­ke­re be­pa­lings van die Wet op O­pen­ba­re Fi­nan­si­ë­le Be­stuur, te­sou­rie­re­gu­la­sies, op­drag­no­tas en voor­keur­ver­kry­gings­re­gu­la­sies na­ge­kom nie,” het hy ge­skryf.

Gord­han het Ma­su­tha ge­vra om te ver­se­ker dat die kon­trak ge­kan­sel­leer word, dat IIS en sy ver­wan­te maat­skap­pye ver­hoed word om met die re­ge­ring sa­ke te doen en dat tug­stap­pe teen le­de van die ten­der­ko­mi­tee en die re­ken­plig­ti­ge be­amp­te in­ge­stel word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.