Re­ak­sie op die uit­spraak

Beeld - - Nuus -

Dr. Dirk Her­mann, be­stuurs­hoof van So­li­da­ri­teit, sê die pro­bleem met die uit­spraak is dat die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof aan­vaar daar sal ver­ant­woor­de­lik met die uit­spraak ge­werk word.

“Die uit­spraak maak dit vir hom (Pa­ny­a­za Le­su­fi, LUR) moont­lik om sy i­de­o­lo­gie­se i­de­a­le deur te druk. Dit be­te­ken die A­fri­kaan­se ge­meen­skap sal nou ’n baie ak­tie­we rol moet speel om die mags­ba­lans te­rug te bring.”

Hy meen dit neem die be­sluit van so­wel die ou­er as die s­kool weg en sen­tra­li­seer die pro­ses.

Dr. Ja­co De­a­con, ad­junk­hoof van Fed­s­as, het ge­sê hul­le sal die uit­spraak be­stu­deer.

“Fed­s­as neem ken­nis van die be­slis­sing. Ons is ui­ter­aard te­leur­ ge­steld, maar as or­ga­ni­sa­sie is Fed­s­as se eer­ste pri­o­ri­teit om te hou by en op te tree bin­ne die be­pa­lings van die Grond­wet,” het hy ge­sê.

Ou­pa Bo­di­be, die de­par­te­ment se woord­voer­der, het be­klem­toon die uit­spraak be­te­ken nie die re­ge­ring is die “e­nig­ste spe­ler” nie.

“Die toe­la­tings­be­leid is die pro­duk van sa­me­wer­king tus­sen sko­le en die de­par­te­ment. Maar ein­de­lik is dit die de­par­te­ment se plig om o­pen­ba­re be­leid uit te voer.”

Le­su­fi het gis­ter ge­twiet: “Die uit­spraak is ’n ge­skenk aan al­mal wat hul le­wens op­ge­of­fer het op daar­die rig­ting­ge­wen­de dag van 16 Ju­nie 1976. Dit was nie ver­niet nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.