Steeds g’n keer aan on­wet­ti­ge wa­pens

Ge­tal aan­soe­ke vir li­sen­sies ‘skrik­wek­kend’

Beeld - - Nuus - A­li­ces­ti­ne Oc­to­ber

Kaap­stad. – On­be­voegd­heid, per­so­neel­te­kor­te en ’n pa­pier­ver­slag­stel­sel vol ge­bre­ke is gis­ter in die par­le­ment ge­noem as re­des hoe­kom vuur­wa­pens mak­lik in ver­keer­de han­de be­land.

Af­ge­vaar­dig­des van die po­li­sie se sen­tra­le vuur­wa­pen­re­gis­ter het aan le­de van die por­te­feul­je­ko­mi­tee oor po­li­sie ver­slag ge­doen.

LP’s het kom­mer uit­ge­spreek oor die een­heid se on­ver­moë om die om­loop van on­wet­ti­ge vuur­wa­pens hok te slaan.

Die af­ge­lo­pe boek­jaar is meer as 400 000 aan­soe­ke om be­voegd­heid­ser­ti­fi­ka­te, nu­we li­sen­sie­aan­soe­ke, her­nu­wing van vuur­wa­pen­li­sen­sies en per­mit­te ont­vang.

Pa­trick Mong­we, voor­sit­ter van die vuur­wa­pen-ap­pèl­raad, het ge­sê by­kans 1 000 ap­pèlaan­soe­ke is se­dert Ja­nu­a­rie ont­vang. Le­de van die pu­bliek kan ap­pel­leer wan­neer hul­le li­sen­sies ge­wei­er word.

Mong­we het tal­le ge­bre­ke in die pro­ses uit­ge­wys.

“Die gron­de waar­op die li­sen­sie­aan­soe­ke ge­wei­er word, lyk soos ’n spoeg-en-plak-oe­fe­ning en vir ad­mi­nis­tra­tie­we ge­reg­tig­heid be­hoort el­ke saak in­di­vi­du­eel op me­rie­te be­slis te word.”

Mong­we het ook ver­wys na die tyd­perk van 90 dae waar­bin­ne die li­sen­sie­her­nu­wings­pro­ses af­ge­han­del moet word.

“Dit is prak­ties on­moont­lik ge­ge­we al die goed wat af­ge­han­del moet word. Daar is ook te min per­so­neel om die groot ge­tal aan­soe­ke te oor­weeg en soms is men­se nie be­hoor­lik op­ge­lei om die aan­soek te ver­werk nie.”

Mong­we het ook ge­maan teen wet­ti­ge vuur­wa­pens wat nie be­hoor­lik in die wet ge­re­gu­leer word nie.

“Gees­tes­ge­sond­heid is ook be­lang­rik, maar ’n ser­ti­fi­kaat van ’n psi­gi­a­ter word nie ver­eis nie. Wan­neer men­se ’n ry­be­wys moet kry, word hul sig ge­toets, maar ’n vuur­wa­pen­li­sen­sie (vir iets) wat kan dood­maak, word toe­ge­staan son­der om te toets vir sta­bie­le gees­tes­ge­sond­heid.”

Vol­gens hom sal vuur­wa­pen­wet­ge­wing her­sien moet word om sul­ke skui­wer­ga­te toe te stop.

Fran­cois Beuk­man (ANC), ko­mi­tee­voor­sit­ter, het ook kom­mer uit­ge­spreek oor die prak­tie­se vol­hou­baar­heid van die 90 dae-aan­soek­pro­ses.

“Men­se is on­wil­lig om na vo­re te kom wan­neer hul­le die 90 dae oor­skry en dit be­te­ken ’n by­ko­men­de poel van on­wet­ti­ge vuur­wa­pens word só ge­skep.

“Ons moet al­les doen om vuur­wa­pens aan die pu­bliek te be­perk, ver­al as ons mis­daad be­hoor­lik wil be­veg.”

Oor per­so­neel­te­kor­te en op­lei­ding het hy ge­sê die po­li­sie se per­so­neel­be­gro­ting wat moont­lik met na­ge­noeg R2 mil­jard be­snoei kan word, wek kom­mer ver­al oor vuur­wa­pen­be­amp­tes wat so ’n be­lang­ri­ke rol ver­vul.

S­haik E­mam (NFP) het ge­sê die ge­tal nu­we aan­soe­ke vir vuur­wa­pen­li­sen­sies is skrik­wek­kend.

“Ek kan nie sien hoe jul­le die s­tryd gaan wen nie. Die mees­te van die mis­daad word ge­pleeg met wet­ti­ge wa­pens wat on­wet­tig ge­word het.”

Hy ver­staan nie hoe­kom men­se tot 20 vuur­wa­pens wil be­sit nie.

“Dit lyk of om ’n vuur­wa­pen te be­kom die­self­de is as om speel­goed te koop.”

Genl.maj. Mar­o­peng Ma­mot­he­ti, hoof van die sen­tra­le vuur­wa­pen­re­gis­ter­een­heid, het toe­ge­gee daar is pro­ble­me met per­so­neel­te­kor­te en dat be­amp­tes by die sen­tra­le vuur­wa­pen­re­gis­ter tot op die hoog­ste vlak steeds nie al­mal be­hoor­li­ke vei­lig­heids­kla­rings on­der­gaan het nie.

Sy het ge­sê ’n be­leid vir vei­lig­heids­kla­rings, as­ook ’n teen­kor­rup­sie­plan, is aan die kom.

Vol­gens haar is 608 nu­we in­terns aan­ge­stel om met die werk­la­ding in po­li­sie­kan­to­re te help.

Die gron­de waar­op die li­sen­sie­aan­soe­ke ge­wei­er word, lyk soos ’n spoeg­en­plak­oe­fe­ning.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.