‘Bla­de, wie gaan op­dok vir u­ni­ver­si­tei­te se ska­de?’

Beeld - - Nuus - Jan Ger­ber

Kaap­stad. – Waar gaan die geld van­daan kom om vir die ska­de aan u­ni­ver­si­tei­te te be­taal?

Dít wil die DA weet by dr. Bla­de N­zi­man­de, mi­nis­ter van ho­ër on­der­wys en op­lei­ding.

Prof. Be­lin­da Boz­zo­li, DA-LP, het ge­sê die to­ta­le ska­de aan u­ni­ver­si­tei­te se­dert ver­le­de jaar se #Fees­Mus­tFall-be­we­ging be­dra nou meer as R400 mil­joen.

“Die be­drag sal bin­ne­kort die half­mil­jard­merk ver­by­steek as niks ge­doen word om ge­weld­da­di­ge pro­tes­op­tre­de te be­kamp en ook om die le­gi­tie­me be­kom­mer­nis­se van stu­den­te oor die he­le land heen op­ge­los te kry nie,” het sy ge­sê.

Sy het ver­wys na die eeu­fees­vie­rin­ge wat gis­ter by die Fort Ha­re-U­ni­ver­si­teit be­gin het te mid­de van ’n “skou­spel­ag­ti­ge mis­luk­king van die de­par­te­ment van ho­ër on­der­wys om te ver­se­ker dat stu­den­te be­hoor­lik ge­fi­nan­sier word”.

Vol­gens haar lei dit tot en­de­mie­se stu­den­te­ge­weld op kam­pus­se.

“Mi­nis­ter N­zi­man­de se stil­te oor dié saak is oor­ver­do­wend,” het Boz­zo­li ge­sê. “Dit sal die ar­mes wees wat die mees­te ly, aan- ge­sien ons u­ni­ver­si­tei­te nie ge­noeg fi­nan­sie­ring het nie en nou ’n be­spa­rings­tyd­perk in­gaan en toe­ne­mend nie die ver­moë sal hê om in nu­we in­fra­struk­tuur, stu­den­te­on­der­steu­nings­pro­gram­me of beur­se te be­lê nie.”

K­haye N­kwa­ny­a­na, N­zi­man­de se woord­voer­der, het ge­sê die mi­nis­ter is baie be­kom­merd oor die si­tu­a­sie en was in aan­ra­king met Fort Ha­re se vi­se­kan­se­lier, wat met die stu­den­te ver­ga­der het.

“Geen ei­se kan e­ni­ge po­ging om die eeu­fees­vie­ring te ont­wrig, reg­ver­dig nie,” het N­kwa­ny­a­na ge­sê.

Hy het ge­sê N­zi­man­de is te­vre­de met die po­li­sie se teen­woor­dig­heid op die kam­pus.

N­zi­man­de is tans in A­me­ri­ka en T­hu­las Nxe­si, mi­nis­ter van o­pen­ba­re wer­ke, neem in sy plek waar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.