HET JY

GE­WEET?

Beeld - - Jou Dag - SHAWN DOY­LE (47) Ge­bo­re: Hy trek na Toron­to om oor die te­a­ter te leer: Hy ryg die een tref­fer­reeks ná die an­der in:

In die eer­ste van die hoogs suk­ses­vol­le X-Men- flieks ont­moet ons vir Wol­ve­ri­ne en Ro­gue. Hul­le raak be­trok­ke by die kon­flik tus­sen Pro­fes­sor Xa­vier se X-Men en die Brot­her­hood of Mu­tants, ge­lei deur Mag­ne­to. Laas­ge­noem­de be­plan om wê­reld­lei­ers by ’n Ver­e­nig­de Na­sies-by­een­koms te mu­teer met ’n ma­sjien wat hy ge­bou het. Met Hugh Jack­man en Hal­le Ber­ry in die hoof­rol­le. Hier­die pro­gram kyk na die erg­ste kern­ramp in die ge­skie­de­nis. Twee we­ten­skap­li­kes is toe­ge­laat om die ge­bied rond­om die be­ken­de T­sjer­no­bil-kern­krag­sta­sie te ver­ken. Die bi­o­loog Rob Nel­son en an­tro­po­loog Mary-Ann O­chota is die eer­ste we­ten­skap­li­kes wat on­be­perk­te toe­gang tot dié ge­vaar­li­ke ge­bied ge­kry het. Hul­le on­der­soek hoe die om­ge­wing en wild­le­we ge­raak is. Ver­beel jou jy leef met die skaars­ste me­die­se toe­stand in die wê- reld. Daar is nie­mand met wie jy jou­self kan ver­een­sel­wig nie. Dié pro­gram bring twee in­di­vi­due wat die­self­de ra­re toe­stand deel, by­me­kaar. Van die toe­stan­de sluit in: S­chwartz-Jam­pel-sin­droom (spier-en-been-siek­te) en La­mel­lar-ig­to­se (vis­vel­siek­te). Wa­bush, Ne­w­found­land, Ka­na­da.

Doy­le het te­a­ter­stu­dies aan die U­ni­ver­si­teit van York ge­swot.

Die reek­se waar­in hy on­der meer al ver­skyn het, is en Vir eers­ge­noem­de is hy vir ’n klomp pry­se be­noem en het hy ook een ge­wen.

Op SABC3 Woens­dae om 21:00

Hugh Jack­man is Wol­ve­ri­ne in X­Men wat Son­dag 20:00 op e.tv uit­ge­saai word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.