Ge­hoor­stuk­kie laat jou an­der ta­le ver­staan

Beeld - - Leefstyl -

E­ni­ge ge­sprek oor ’n ge­hoor­stuk wat jou in staat sou stel om ’n on­mid­del­li­ke ge­sprek te voer met ie­mand in ’n taal wat jy nie ken nie, maak ’n paar on­ver­my­de­li­ke draaie: soos by Hit­chhi­ker’s Gui­de to the Ga­laxy se Ba­bel Fish en S­tar Trek se u­ni­ver­se­le ver­ta­ler, en by grap­pies oor hoe vrot Fa­ce­book en Goo­gle se ou­to­ma­tie­se ver­taalfunk­sies soms werk.

Feit is, dié soort teg­no­lo­gie is baie meer doel­tref­fend in toe­koms­fik­sie as in ons ei­e­tyd­se werk­lik­heid. En ten spy­te van by­voor­beeld hoe ver slim­fo­ne al met goed soos stem­op­drag­te ge­vor­der het, is dit dik­wels nog steeds vin­ni­ger en mak­li­ker om op­drag­te op ’n ma­nier in te tik.

Maar selfs met bo­ge­noem­de ca­veats in ge­dag­te, lyk Wa­ver­ly Labs se Pi­lot-ge­hoor­stuk na ’n be­lo­wen­de uit­vind­sel. Voor­af­be­stel­lings daar­voor kan van 25 Mei ge­doen word, selfs al is daar nog baie vrae oor p­re­sies hoe dit gaan funk­si­o­neer.

Te­o­re­ties kan dit min of meer só werk: Jy en jou an­ders­ta­li­ge ge­spreks­ge­noot plaas elk­een ’n Pi­lot-ge­hoor­stuk in jul on­der­skeie ore.

Elk­een van die twee ge­hoor­stuk­ke het ’n mi­kro­foon en ’n luid­spre­ker­tjie, en kom­mu­ni­keer met me­kaar via ’n app op een van jul­le se slim­foon. Ie­mand sê iets, en dié woor­de word via die mi­kro­foon na die app op die foon her­lei. Die ver­taal-en­jin in die app sit die woor­de in die an­der taal om en ver­toon dit in teks­vorm op die foon. Dan word dit te­rug­ver­werk na ou­dio-for­maat en deur ’n blik­stem in die oor van die ont­van­gen­de ge­spreks­ge­noot voor­ge­lees.

En dít al­les gaan uit­ein­de­lik vin­nig en seep­glad ge­beur, son­der ruk­ke of sto­te, be­weer die ver­vaar­di­gers, so­dat twee men­se ’n feit­lik nor­ma­le ge­sprek met me­kaar kan hê . . .

Die teg­no­lo­gie om dié i­de­aal werk­lik­heid te maak, is dik­wels nog ge­brek­kig, maar dit be­staan wel, be­rig gi­z­mag.com. Die vraag is hoe goed die Pi­lot dit gaan reg­kry.

Die klein­han­del­prys van die Pi­lot-pak­ket gaan tus­sen $249 en $299 wees, sê Wa­ver­ly Labs (wa­ver­ly­labs.com). Daar­voor kry jy twee ge­hoor­stuk­ke, ’n her­laai­er en die app. ’n Weer­ga­we van die ver­taal-app sal al in die ko­men­de A­me­ri­kaan­se so­mer aan ko­pers ge­le­wer word, maar die ge­hoor­stuk­ke eers teen die ein­de van die jaar om­dat hul­le “nog baie meer toets- en pro­duk­sie­tyd” no­dig het.

Be­ne­wens En­gels sal hoof­saak­lik Eu­ro­pe­se ta­le, soos Frans, I­ta­li­aans en S­paans, aan­vank­lik be­skik­baar wees, ver­moe­de­lik om­dat ver­taal­pro­gram­me vir dié ta­le tans nog heel­wat be­ter is. By­ko­men­de ta­le sal “baie kort daar­na” by­kom, sê Wa­ver­ly Labs. Dit sluit in Oos-A­si­a­tie­se, Hin­doe-, Se­mi­tie­se, Ara­bie­se, Sla­wie­se en A­fri­ka­ta­le.

Wa­ver­ly Labs se Pi­lot­ge­hoor­stuk­ke wat kom­mu­ni­ka­sie met men­se wat an­der ta­le praat, moont­lik maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.