Ruim weel­de aan Oos­Rand

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

Wan­neer ’n mens dink aan ’n duur, luuk­se ei­en­dom in Suid-A­fri­ka, sien jy ge­woon­lik voor jou gees­tes­oog ’n vil­la met ’n see-uit­sig aan die At­lan­tie­se of K­waZu­lu-Na­tal­se kus, ’n am­bas­sa­deur­swo­ning in die ou oos­te van P­re­to­ria of ’n spog­huis in Sand­ton.

Ter­wyl Brak­pan met die eer­ste oog­op­slag nie heel­te­mal si­no­niem is met hier­die soort glans nie, is dit tyd om dié dorp by die bo­ge­noem­de lys te voeg.

So sê Mi­cha­el van Heer­den, Seeff Eien­dom­me se be­stuur­der in Brak­pan en S­prings, by uit­stek met be­trek­king tot Hel­der­wyk E­sta­te wat al­ler­weë be­skou word as die “Sand­ton van die Oos­te”.

Dié land­goed, sê Van Heer­den, bied ’n vlak van weel­de en glans wat nie net in Brak­pan en S­prings on­ge­ë­we­naard is nie, maar ook in baie an­der ge­bie­de.

Hel­der­wyk E­sta­te is net dus­kant die N17-snel­weg ge­leë, oor­kant Car­ni­val Ci­ty Ca­si­no, on­ge­veer 24 mi­nu­te van die O.R. Tam­bo- In­ter­na­si­o­na­le Lug­ha­we en 30 mi­nu­te van Jo­han­nes­burg af.

Vol­gens die ei­en­dom­s­in­lig­tings­maat­skap­py Lig­hts­to­ne Pro­per­ty be­staan Hel­der­wyk E­sta­te uit by­kans 600 eien­dom­me met so­wat 240 deel­ti­te­leen­he­de, as­ook los­staan­de eien­dom­me met ’n ge­mid­del­de groot­te van 1 067 m².

S­ha­ne Bro­wn, ont­wik­ke­laar van die land­goed, sê Hel­der­wyk is by uit­stek die keu­se vir wel­ge­stel­de ko­pers vir wie vei­lig­heid en uit­mun­ten­de op­voe­ding vir hul kin­ders top­pri­o­ri­tei­te is en wat aan die Oos-Rand werk en dus ver­kies om na­by hul werk te bly.

“Daar is ’n Cur­ro-kleu­ter­skool, ’n la­er- en ho­ër­skool op die land­goed, as­ook ’n gim met al die jong­ste by­be­ho­re. Die gim het ’n per­ma­nen­te be­stuur­der wat in­wo­ners by­staan en daar is ’n ver­skei­den­heid oe­fe­nop­sies,” sê Bro­wn.

“Daar is ook ’n in­druk­wek­ken­de klub­huis vir al­ler­lei soor­te by­een­koms­te, ’n skil­der­ag­ti­ge en rus­ti­ge park, ten­nis­ba­ne, sport­vel­de en ’n tuin­hui­sie met ’n prag­ti­ge uit­sig op die om­rin­gen­de moe­ras­land en vo­ël­le­we.”

Hy wys daar­op dat die to­ta­le waar­de van hui­se op die land­goed op so­wat R650 mil­joen te staan kom, ’n sy­fer wat tot so­wat R2,45 mil­jard sal styg wan­neer die ont­wik­ke­ling vol­tooi is.

Be­roe­pe van die in­wo­ners sluit in e­lek­trie­se in­ge­ni­eurs, ad­vo­ka­te, en­tre­pre­neurs en pro­ku­reurs.

Die ge­mid­del­de prys van ’n huis is R2,9 mil­joen, met ’n ge­mid­del­de groot­te van 567 m².

Een van die weel­de­rig­ste en die naas­groot­ste huis op die land­goed (1 000 m²) is tans teen R7,95 mil­joen deur Seeff te koop.

Hier­die spog­wo­ning met ’n dub­bel­vo­lu­me-voor­por­taal pronk met vyf slaap­ka­mers en ses en ’n half bad­ka­mers. Daar is ’n gas­kag­gel, ’n styl­vol­le in­stap­drank­ka­bi­net, ’n sen­tra­le stof­suig­stel­sel, ’n top­ge­hal­te-a­larm­stel­sel met be­we­ging­sen­sors en -stra­le, ’n in­ter­kom­stel­sel in die hoof­slaap­ka­mer vir kom­mu­ni­ka­sie met die res van die ei­en­dom, ’n pa­tio- en swem­bad en ’n land­skap­tuin met ’n sproei­er­stel­sel.

Ver­de­re weel­de­ken­mer­ke sluit in ’n rol­prent­ver­to­ning­ka­mer, per­so­neel­ver­blyf, pak­ka­mers, kop­pe­lings vir ’n krag­op­wek­ker, ’n gim­na­si­um-ka­mer met ’n en sui­te-bad­ka­mer en stoom­ka­mer en ’n ont­haal­a­rea met ’n gas­braai.

) Vir meer in­lig­ting oor Hel­der­wyk E­sta­te en die ei­en­dom wat te koop is, kon­tak Mi­cha­el van Heer­den van Seeff Eien­dom­me by 079 018 9643.

Dié ei­en­dom, wat teen R7,95 mil­joen deur die Seeff­ei­en­doms­groep te koop is, is die twee­de groot­ste in Hel­der­wyk E­sta­te. Regs is die voor­aan­sig van hier­die ei­en­dom wat al­les bied.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.