Tuis werk in kom­pleks moont­lik

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

E­ko­no­mie­se fak­to­re en sty­gen­de werk­loos­heid het daar­toe ge­lei dat men­se die laas­te paar jaar toe­ne­mend hul eie on­der­ne­mings van die huis af be­gin.

“Die mees­te ei­e­naars van klein of mi­kro-on­der­ne­mings kan dit nie be­kos­tig om ruim­te te huur nie, wat be­te­ken hul on­der­ne­mings is am­per per de­fi­ni­sie tuis ge­ba­seer,” sê Andrew S­cha­e­fer, be­stu­ren­de di­rek­teur van die ei­en­doms­be­stuurs­maat­skap­py Tra­fal­gar.

Ei­e­naars van deel­ti­tel­ei­en­dom­me wat dit vir werk­doel­ein­des wil ge­bruik, moet se­ker maak dat hul­le die pro­ses reg be­na­der.

“Die Deel­ti­tel­wet be­paal dat die doel van woon­stel­le of meent­hui­se re­si­den­si­ë­le ge­bruik is – ten­sy die ei­e­naars van el­ke an­der een­heid in die ske­ma skrif­te­lik tot die ver­an­de­ring van ge­bruik toe­stem. Ver­suim om dit te doen, kan tot reg­stap­pe lei,” ver­dui­de­lik hy. “Aan die an­der kant het tye en leef­sty­le in so ’n ma­te ver­an­der se­dert die wet in wer­king ge­tree het dat aan­soe­ke om ver­an­de­ring van ge­bruik om­sig­tig oor­weeg word.”

Hy wys op drie fak­to­re wat die be­heer­lig­gaam kan ge­bruik as rig­ly­ne vir hul be­sluit.

“Die eer­ste is ge­raas. Hier is ’n re­ken­mees­ters- of re­ke­naar­on­der­ne­ming by­voor­beeld ’n heel an­der pro­po­si­sie as ’n voer­tuig­her­stel- of hout­werk­on­der­ne­ming.”

Die twee­de fak­tor waar­op me­de-ei­e­naars in die kom­pleks be­dag moet wees, sê hy, is die moont­li­ke on­ge­rief of steur­nis wat die on­der­ne­ming kan ver­oor­saak, ver­al met be­trek­king tot se­ku­ri­teit en par­keer­plek. “In­dien die on­der­ne­ming by­voor­beeld ’n af­le­we­rings­maat­skap­py of diens­on­der­ne­ming soos ’n skoon­maak-, spy­se­nie­rings- of wer­wings­maat­skap­py is wat die kom en gaan van per­so­neel en kli­ën­te be­hels, is toe­stem­ming waar­skyn­lik nie ’n goeie i­dee nie.”

Die der­de fak­tor het be­trek­king op reklame- en uit­hang­bor­de. “In die mees­te ge­val­le wil die ei­e­naars nie hê hul ske­ma moet lyk soos ’n kan­toor­park of mi­ni­fa­briek­kom­pleks nie,” sê S­cha­e­fer.

) Vir meer in­lig­ting kon­tak Andrew S­cha­e­fer by 011 214 5228 of an­drews@tra­fal­gar.co.za, of be­soek www.tra­fal­gar.co.za.

Andrew S­cha­e­fer, be­stu­ren­de di­rek­teur van die ei­en­doms­be­stuurs­maat­skap­py Tra­fal­gar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.