US be­plan om A­fri­kaans, En­gels en X­ho­sa te be­vor­der

Beeld - - News - Su­zaan Pot­gie­ter

Kaap­stad. – Die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch (US) se raad be­plan om A­fri­kaans, En­gels en X­ho­sa in die her­sien­de taal­be­leid te be­vor­der.

Die raad het eer­gis­ter op ’n spe­si­a­le ver­ga­de­ring die mi­ni­mum ver­eis­tes be­spreek waar­aan die taal­be­leid voort­aan moet vol­doen. Dit sal nou aan die taal­her­sie­nings­werk­groep voor­ge­lê word, sê die US.

“Die raad se ver­soek aan die werk­groep is dat hier­die be­gin­sels oor­weeg word vir in­slui­ting voor­dat die nu­we kon­sep­taal­be­leid op 3 Ju­nie voor die se­naat sal dien,” het Ge­or­ge S­teyn, voor­sit­ter van die raad, ge­sê.

Lui­dens die ver­kla­ring is die be­gin­sel dat die En­gel­se aan­bod uit­ge­brei moet word met ’n meer­der­heid aan­vaar. Dié be­gin­sel word in­ge­stel “so­dat geen toe­ge­la­te stu­dent van die a­ka­de­mie­se aan­bod uit­ge­sluit word nie”.

Daar is ook ge­sê A­fri­kaans se aan­bod moet ter­self­der­tyd nie ver­min­der word nie en ver­der as on­der­rig­taal uit­ge­brei word.

Die US-raad is ook ten guns­te daar­van om X­ho­sa as ’n a­ka­de­mie­se taal te ont­wik­kel en te be­vor­der.

“Die her­sie­ning van die US se taal­be­leid is ’n pro­ses wat nog

— US­VER­KLA­RING

aan die gang is en die kon­sep­be­leid is steeds net ’n werk­do­ku­ment.

“Dit is ’n kom­plek­se saak met ’n me­nig­te stand­pun­te en in­set­te. Daar­om is dit jam­mer dat en­ke­le raads­le­de, stry­dig met die raad se ge­drags­ko­de, doel­be­wus die raad, die be­stuur en die pro­ses via die A­fri­kaan­se me­dia on­der ver­den­king plaas,” het S­teyn ge­sê.

Die vol­le kon­sep­be­leid word vol­gens hom op 22 Ju­nie be­spreek en daar­na sal ’n be­sluit ge­neem word.

Die nu­we kon­sep­be­leid sal eers deur die US se se­naat en in­sti­tu­si­o­ne­le fo­rum be­spreek word voor­dat dit op 22 Ju­nie op ’n raads­ver­ga­de­ring voor­ge­lê sal word.

“In­dien ’n nu­we taal­be­leid aan­vaar word, is die doel­wit om dit van vol­gen­de jaar af in wer­king te stel,” lui ’n US-ver­kla­ring.

In­dien ’n nu­we taal­be­leid aan­vaar word, is die doel­wit om dit van vol­gen­de jaar af in wer­king te stel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.