Sa­ke­dag­boek

Beeld - - Sake -

Maan­dag 23 Mei V Pi­o­neer en R­ho­des Food Group maak hul half­jaar­re­sul­ta­te be­kend. V Mr P­ri­ce, Good­er­son, Rei­net, Tra­de­hold, Wil­der­ness, Ve­ri­mark, HCI, T­so­go Sun en S­torA­ge maak hul jaar­re­sul­ta­te be­kend. Dins­dag 24 Mei V A­d­corp en Vu­na­ni reik hul jaar­re­sul­ta­te uit. V Reu­nert en Ti­ger Brands reik hul half­jaar­re­sul­ta­te uit. V Ad­vtech, Si­ba­nye Gold, To­wer Pro­per­ty Fund en Ta­wa­na hou hul jaar­ver­ga­de­rings. Woens­dag 25 Mei V Le­wis Group, Me­di­cli­nic, Tas­te Hol­dings, Ni­veus, Car­track en Pi­vo­tal reik hul jaar­re­sul­ta­te uit. V Ang­loGold As­han­ti: kwar­taal­ver­slag V MTN en Ar­cel­orMit­tal SA hou hul jaar­ver­ga­de­rings.

V De­loit­te en die Wes­Kaap­se re­ge­ring hou ’n fi­nan­sie­rings­fees in die Kaap­stad­se In­ter­na­si­o­na­le Kon­fe­ren­sie­sen­trum waar on­der­ne­mings kan aan­soek doen om fi­nan­sie­ring. Don­der­dag 26 Mei V Ma­so­ni­te, The Foschi­ni Group en Fa­mous Brands maak hul jaar­re­sul­ta­te be­kend. V Bo­nat­la, Qu­an­tum Foods en Syg­nia reik hul half­jaar­re­sul­ta­te uit. V S­tan­dard Bank, A­frox, Com­bi­ned Mo­tor Hol­dings, Mas­smart, Exx­a­ro, die JSE en E­vraz Hig­hveld S­teel hou hul jaar­ver­ga­de­rings. Vry­dag 27 Mei V E­sor, Chro­me­t­co, Vu­ki­le en Gold Brand maak hul jaar­re­sul­ta­te be­kend. V G­rin­drod en Ca­pi­tec hou hul jaar­ver­ga­de­rings.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.