Aas­vo­ëls sir­kel bo Pra­vin se kop

Beeld - - Kommentaar - Maar­man is ad­junk­re­dak­teur van Beeld se sus­ter­koe­rant Die Bur­ger. Jo­hann Maar­man

Dit was ’n twiet van Ban­tu Ho­lo­mi­sa wat ’n mens se derm laat kerm en dit ’n paar draaie laat gee het.

Nou­dat Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, ge­teer en ge­veer word as ie­mand wat kam­ma aan die stuur was van ’n skob­be­jakeen­heid in die SuidA­fri­kaan­se In­kom­ste­diens, is Ho­lo­mi­sa se waar­sku­wing: Pas op vir die sluip­moor­de.

Dis nog­al angs­wek­kend, want nie lank ge­le­de nie het tien­tal­le men­se wat deur die vei­lig­heids­po­li­sie in heg­te­nis ge­neem is te mak­lik op ’n koe­kie seep ge­gly en hul­le so­doen­de dood­ge­val. Baie het glo uit eie wil deur ven­sters van vyf­de ver­die­pings ge­spring om kwan­suis van die vei­lig­heids­po­li­sie se on­der­vra­gings­me­to­des te ont­snap.

Ons weet nou – dank­sy die Waar­heid-en-ver­soe­nings­kom­mis­sie – dat men­se nié in aan­hou­ding op koe­kies seep in stor­te ge­gly het nie. Ons weet van hul­le is dood­ge­mar­tel. Die moord op S­te­phen Ban­tu Bi­ko dien as ver­wy­sing.

Ons weet ook nou van die er­ge mar­tel­me­to­des waar e­lek­tro­des aan men­se se pri­va­te de­le ge­kop­pel is en hul­le dood­ge­skok is om in­lig­ting uit hul­le te kry. Ons weet ook van die be­proef­de Jeff Ben­zien-spe­ci­al, ook be­kend as die nat­sak-mar­te­ling, wat me­ni­ge ak­ti­vis soos ’n ka­na­rie laat sing het.

Ons weet ook van die sluip­moor­de wat on­der die han­dels­merk van die To­ta­le Aan­slag ver­kwan­sel en met groot ge­noeg­doe­ning deur die Vlak­plaas-man­ne uit­ge­voer is. Dink aan Dul­cie Sep­tem­ber, G­rif­fit­hs en Vic­to­ria Mxen­ge, Mat­thew Go­ni­we, Fort Ca­la­ta, S­par­row Mk­hon­to, Si­ce­lo Mhlau­li, Ruth First en ve­le an­der.

Be­hoed ons daar­van dat ons na daar­die sin­lo­se bloed­pa­ra­de te­rug­keer.

Maar Ho­lo­mi­sa se twiet het ’n mens laat dink dat be­nou­de kat­te soms be­nou­de spron­ge maak, ver­al wan­neer ’n man soos Gord­han die po­li­tie­ke kombers ’n bie­tjie van die kooi af­trek en kyk wie vir wie guns­te ge­doen het en wie vir die staat­skaping en kor­rup­sie ver­ant­woor­de­lik is.

Soos my Net­werk24-kol­le­ga Pie­ter du Toit se bron­ne dit so net­jies ge­stel het: Die staats­uit­bui­ters se doel­wit is om Gord­han aan te kla so­dat hy dan ge­skors kan word.

Dít is om­dat Gord­han en die te­sou­rie die e­nig­ste stop­kraan is wat die uit­vloei van staats­geld na die sak­ke van staats­uit­bui­ters keer.

In we­se is Gord­han se po­li­tie­ke sluip­moord fi­guur­lik al ge­kar­teer, want hoe­kom sou die mi­nis­ter van po­li­sie, die Val­ke en die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag son­der skaam­te in­ge­span word om hom tot ’n val te bring? Die tak­tiek is dui­de­lik: Be­smet Gord­han se kraak­wit ka­rak­ter met so­veel mod­der moont­lik dat dit lyk as­of hy die skul­di­ge is.

Ho­lo­mi­sa is reg wan­neer hy sê dat die pre­si­dent die stuur­man van al hier­die in­nu­en­do’s en be­lag­lik­he­de is. ’n Pre­si­dent wat so on­aan­tas­baar ge­word het dat selfs men­se na aan hom hom nie kan oor­reed om briek aan te draai nie.

Ho­lo­mi­sa het dit baie ster­ker ge­stel en ver­wys na die “monstrous in­di­vi­du­al” wat nie re­spek vir die op­per­ge­sag van die reg het nie.

Nog ’n kin­ne­bak-skoot deur Ho­lo­mi­sa was dat die Zu­ma-ko­hor­te wat op ’n ver­an­de­ring hoop, hul­le kan klaar­maak vir die­self­de me­di­sy­ne, maar in ver­skil­len­de bot­tel­tjies. Want Zu­ma het el­ke se­ni­or lid van die re­ge­ren­de par­ty net­jies in sy sak so­dat dit moei­lik is om tus­sen die ANC se uit­voe­ren­de ko­mi­tee en die Zu­ma-ka­bi­net te on­der­skei.

Dit al­les is die werk van ’n “monstrous in­di­vi­du­al”. En sy naam is . . . (vul die ont­bre­ken­de twee woor­de in). )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.