Dood­loop­straat in par­le­ment is Zu­ma se maak­sel

Beeld - - Kommentaar -

Die pe­tal­je in die par­le­ment wan­neer die EFF pres. Ja­cob Zu­ma ver­hin­der om te praat en die spea­ker dan tel­kens die Wit­hem­de in­stuur om die dra­ers van rooi oor­pak­ke uit te smyt, het voor­spel­baar ge­word.

Dié voor­spel­baar­heid – en die wy­se waar­op dit som­mi­ge toe­skou­ers b­lyk­baar ver­maak – moet eg­ter nie ver­oor­saak dat dié ui­ters erns­ti­ge si­tu­a­sie en die re­des daar­ag­ter mis­ge­kyk word nie.

E­ner­syds is dit skrei­end dat ’n par­ty soos die EFF, met so­wat 6%-steun, die par­le­ment so kan ont­wrig. As maak­sel van die Grond­wet ver­dien die amp van die pre­si­dent (let wel: nie nood­wen­dig die in­di­vi­du nie) re­spek. Die­self­de geld ons par­le­men­tê­re pro­se­du­res.

An­der­syds is dit net so skrei­end dat ’n meer­der­heids­par­ty met die vol­le grond­wet­li­ke ver­ant­woor­de­lik­heid van sy 62%-steun dink dit is in or­de om Zu­ma in sy pos te hou ná die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof se ver­doe­men­de be­vin­ding.

Ont­hou, dié re­spek wat Zu­ma en Ba­le­ka M­be­te, die pre­si­dent se kal­fak­ter wat diens doen in die spea­ker­stoel, van die EFF ver­wag, het Zu­ma self nie eens aan sy eie amp be­toon nie. On­danks die voor­skrif­te van die Grond­wet en die amps­eed wat hy af­ge­lê het, het hy sy amp en die plig­te wat dit mee­bring, ver­saak. En dit is nie Beeld wat só sê nie, dit is die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof se be­vin­ding.

In hier­die op­sig is die on­waar­di­ge ge­beu­re in die par­le­ment ’n uit­vloei­sel van die grond­wet­li­ke kri­sis wat Zu­ma se op­tre­de mee­ge­bring het en waar­in ons land én ons na­si­o­na­le wet­ge­wer nou knie­diep staan.

Feit is dat die e­de­le be­doe­lings van die Grond­wet- en wet­skry­wers nooit voor­sien het dat ons ’n pre­si­dent sal hê wat al­le mo­re­le ge­sag kwyt is, maar aan sy pos klou nie. Trou­ens, bes moont­lik het selfs die reg­ters van die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof nie dié werk­lik­heid voor­sien in die N­kand­la-uit­spraak nie.

In dié dood­loop­straat is ’n be­son­de­re mo­re­le o­nus op die re­ge­ren­de par­ty. Dié o­nus is om sy meer­der­heid op só ’n wy­se aan te wend dat dit nie die Grond­wet on­der­gra­we nie, maar die po­li­tie­ke kli­maat in die par­le­ment en in die land, as­ook die ge­hal­te van ons de­mo­kra­sie, ten goe­de be­ïn­vloed.

Die ver­wy­de­ring van Zu­ma uit sy amp sou ’n be­lang­ri­ke eer­ste stap wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.