E­mi­ly Ho­bhou­se jr. volg spoor van haar be­roem­de voor­saat in SA

‘Ek wil goed wees vir an­der men­se’

Beeld - - Front Page - El­sje Wal­deck

Bloem­fon­tein. – So­wat 90 jaar na­dat die ge­lief­de E­mi­ly Ho­bhou­se dood is, het ’n ge­lyk­na­mi­ge fa­mi­lie­lid na haar graf te­rug­ge­keer.

E­mi­ly Ho­bhou­se jr. (19) het heel­pad van Bath in En­ge­land ge­kom om te sien wat­ter in­vloed haar groot-groot­tan­te in die Ang­lo-Boe­re­oor­log in die land ge­had het.

“Sy is nie so wel­be­kend in En­ge­land soos hier nie,” sê sy.

“Daar­om was ek ver­baas oor hoe men­se re­a­geer as hul­le hoor ek is fa­mi­lie van haar.”

E­mi­ly het sterk ge­laats­trek­ke wat baie aan dié van die e­reSuid-A­fri­ka­ner her­in­ner.

Vir haar is dit ’n ge­wel­dig e­mo­si­o­ne­le reis om deur die Oor­logs­mu­seum in Bloem­fon­tein te stap en te sien hoe groot die rol was wat haar groot­groot­tan­te vir A­fri­ka­ners ge­speel het.

“Ek is ge­raak. Dit is hart­ver­skeu­rend om te sien hoe ’n na­sie ver­nie­tig is, maar die ma­nier waar­op A­fri­ka­ners ná die oor­log op­ge­staan het, is in­druk­wek­kend.”

E­mi­ly, wat in Sep­tem­ber haar s­tu­die in in­ter­na­si­o­na­le be­trek­kin­ge in Lon­den be­gin, het op haar eie Suid-A­fri­ka toe ge­kom om Ho­bhou­se se voet­spo­re te volg.

Sy meen daar is ’n re­de hoe­kom haar pa haar na die Boe­re­hel­din ge­noem het.

“Nie­mand in En­ge­land weet reg­tig wie sy was nie, daar­om kon ek my nie met haar ver­een­sel­wig nie.

“Dit was eers toe ek reg­tig na­vor­sing be­gin doen het en ag­ter­ge­kom het wat sy eint­lik in die Ang­lo-Boe­re­oor­log ge­doen het dat ek be­sluit het: Ek wil soos sy wees. Ek wil goed wees vir an­der men­se.”

Ver­skeie or­ga­ni­sa­sies het eer­gis­ter deel­ge­neem aan ’n pleg­tig­heid waar kran­se by die Bur­ger­mo­nu­ment ge­lê is.

E­mi­ly het self ’n krans by die mo­nu­ment ge­lê.

Dit was ’n groot oom­blik toe Mie­mie Wes­sels van Bloem­fon­tein haar ’n kra­le­hals­snoer en ge­brei­de sok­kies wys wat Ho­bhou­se self aan haar ou­ma in die kon­sen­tra­sie­kamp ge­gee het.

E­mi­ly was oor­wel­dig. “Dis sul­ke goed wat my laat be­sef hoe baie sy vir Suid-A­fri­ka­ners be­te­ken het.”

E­mi­ly wil nog on­der meer die ou kon­sen­tra­sie­kam­pe in die Vrystaat be­soek. “Ek wens ek kon nog lan­ger hier bly en by al die plek­ke uit­kom. Dit is won­der­lik om die per­soon­li­ke ver­bin­te­nis te be­leef.”

Ro­bert Ea­les, ’n ge­bo­re SuidA­fri­ka­ner wat in Aus­tra­lië woon, het eer­gis­ter sy boek The Com­pas­si­o­na­te En­g­lishwo­man: E­mi­ly Ho­bhou­se in the Boer War in Suid-A­fri­ka be­kend ge­stel.

“E­mi­ly Ho­bhou­se se sto­rie is ’n sto­rie vir die he­le mens­dom en nie net vir Suid-A­fri­ka­ners nie,” sê hy.

“Sy het men­se nooit ge­klas­si­fi­seer nie, al was dit mid­de-in ’n oor­log. Daar was nooit ’n ‘hul­le’ en ’n ‘ons’ nie. Ons kan vrees­lik baie by haar leer.”

Fo­to: EMILE HEN­DRICKS

E­mi­ly Ho­bhou­se (19) by haar ge­lyk­na­mi­ge groot­groot­tan­te se graf by die Vrou­e­mo­nu­ment in Bloem­fon­tein. By haar is le­de van die Boe­re­kom­man­do wat die Boe­re in die Ang­lo­Boe­re­oor­log ver­teen­woor­dig, ter­wyl Re­tha en Chris­toff Heu­nis weers­kan­te van E­mi­ly die kin­ders in die oor­log ver­teen­woor­dig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.