‘Nog A­fri­kaan­se kos­hui­se is op pad’

Beeld - - Nuus - Ge­or­ge Ger­mis­huys

A­friForum be­plan om sy mo­del vir u­ni­ver­si­teits­kos­hui­se vir A­fri­kaans­spre­ken­des uit te brei, maar dit lyk as­of nie al­le kam­pus­se hom met ope arms gaan ont­vang nie.

A­friForum wil van 2017 af ’n uit­sluit­lik A­fri­kaan­se kos­huis, De Goe­de Hoop, by die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria (UP) fi­nan­sier.

Hy sê hy be­gin die pri­va­te kos­huis om­dat A­fri­kaan­se stu­den­te al hoe meer suk­kel om plek in kam­pus­kos­hui­se te kry.

Cor­ne­li­us Jan­sen van Rens­burg, uit­voe­ren­de ad­junk­hoof van die or­ga­ni­sa­sie, sê hul­le be­plan om die kon­sep na al­le kam­pus­se in Suid-A­fri­ka uit te brei mits dit by UP slaag.

Die Pot­chef­stroom-kam­pus van die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit (NWU) het reeds aan­ge­dui hy sal nie so ’n kos­huis oor­weeg nie.

De Goe­de Hoop sal man- en vrou­e­stu­den­te kan huis­ves en sal vol­gens Jan­sen van Rens­burg op ’n Chris­te­li­ke grond­slag en on­af­hank­lik van die UP se kam­pus­kos­hui­se funk­si­o­neer.

A­fri­kaans en me­rie­te is vol­gens Jan­sen van Rens­burg die e­nig­ste ver­eis­tes vir keu­ring. Daar is nie k­wo­tas nie. “Ons gaan die mo­del vol­gen­de jaar toets en as dit werk, sal ons dit be­slis uit­brei.”

Hoe­wel De Goe­de Hoop pri­vaat is, be­oog A­friForum om die kos­huis aan tra­di­si­o­ne­le kam­pus­ak­ti­wi­tei­te te laat deel­neem.

“Die doel­wit is om aan al­les, soos jool, sêr en rug­by, deel te neem,” sê Jan­sen van Rens­burg.

“Ons kan ook met­ter­tyd na pri­va­te li­gas oor­skuif. Ons sal by­voor­beeld vol­gen­de jaar aan ’n pri­va­te se­wes­rug­by­li­ga deel­neem.”

Kie­wiet S­chep­pel, woordvoerder van die NWU se Pot­chef­stroom-kam­pus, sê hul­le be­stuur hul eie kos­hui­se op die kam­pus.

Daar is ook ses “dorps­kos­hui- se” vir stu­den­te wat pri­vaat woon, wat wel on­der die for­me­le stu­den­te­struk­tu­re op die kam­pus val, sê hy.

Vol­gens S­chep­pel is daar “net te veel prak­tie­se im­pli­ka­sies” om ’n nu­we, ver­al pri­va­te, kos­huis by sy struk­tuur in te ska­kel.

Daar is reeds pri­va­te kos­hui­se aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat, U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch en UP.

’n S­kerm­greep van ’n ad­ver­ten­sie vir die De Goe­de Hoop­pri­va­te kos­huis by die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.