Ver­kry­gings steun R­ho­des Food se blink re­sul­ta­te

Beeld - - Sake - Vi­da Booy­sen

Bloem­fon­tein. – R­ho­des Food Group Hol­dings (RFG) het ’n sterk han­dels- en fi­nan­si­ë­le ver­to­ning ge­le­wer in die ses maan­de tot ein­de Maart.

Die maat­skap­py, ’n mark­lei­er in die sek­to­re vir ge­blik­te pyn­ap­pels, ta­ma­tie­pas­ta, boe­lie­bief en kon­fyt in glas­fles­se, het sy ver­wa­ter­de we­sens­ver­dien­ste per aan­deel met 87,2% tot 48,1c ver­hoog.

Sy om­set het met 54% tot R2 mil­jard op­ge­skiet, ter­wyl sy na­be­las­te wins 89% ho­ër is op R110 mil­joen.

RFG se uit­voe­ren­de hoof, Bru­ce Hen­der­son, sê die ro­buus­te groei in ver­ko­pe kan toe­ge­skryf word aan “or­ga­nie­se groei” en die voor­deel van ver­kry­gings wat in die af­ge­lo­pe boek­jaar ge­doen is.

Die de­pre­si­a­sie van die rand het ook sy in­ter­na­si­o­na­le in­kom­ste ’n hup­stoot ge­gee.

Die maat­skap­py het in die eer­ste helf­te van die boek­jaar ver­kry­gings soos Deem­ster, Ge­ne­ral Mills en A­li­ba­ba Foods ge­doen, wat vol­gens Hen­der­son R484 mil­joen tot RFG se ver­dien­ste in die af­ge­lo­pe ses maan­de by­ge­dra het.

Pro­duk­te soos ba­bakos, ge­bot­tel­de pie­kels en slaai, as­ook ge­bak­te pro­duk­te, is deur die ver­kry­gings tot RFG se stal ge­voeg.

“Gro­ter mark­aan­deel is in sleu­tel­pro­duk­af­de­lings ver­kry, wat ge­dryf is deur ver­hoog­de mar­kak­ti­wi­teit, pro­duk­ont­wik­ke­ling en in­no­ve­ring,” sê Hen­der­son.

Die streekomset, wat 75% van die groep se al­ge­he­le om­set be­hels, het met 57% ge­styg, ter­wyl die af­de­ling vir vars voed­sel sy ver­ko­pe met 21% ver­hoog het, met goeie groei wat ver­al in die af­de­ling vir klaar­be­rei­de pas­teie ver­kry is.

“Die veer­krag­tig­heid van ver­brui­kers in die ho­ër­in­kom­ste­groe­pe was voor­de­lig vir die ver­ko­pe van vars voed­sel on­danks die hui­di­ge moei­li­ke om­ge­wing vir ver­brui­kers­be­ste­ding,” sê Hen­der­son.

Die maat­skap­py ver­skaf ook klaar­be­rei­de maal­tye aan Wool­wort­hs.

Ver­ko­pe in die af­de­ling vir lang­le­we-voed­sel het met 89% ge­styg, met die vraag na ge­blik­te voed­sel en vrug­te­sap wat bly styg.

Hen­der­son sê klan­te het po­si­tief ge­re­a­geer op R­ho­des­groep se eie vrug­te­sap­han­dels­naam wat in Sep­tem­ber ver­le­de jaar be­kend ge­stel is. Die groep ver­hoog tans die pro­duk­sie by sy vrug­te­sap­fa­briek in Wel­ling­ton.

R­ho­des doen sa­ke in 12 an­der A­fri­ka­lan­de waar ver­ko­pe met 87% toe­ge­neem het, ver­al dank­sy ho­ër ver­ko­pe van ge­blik­te vleis en vrug­te­sap­pe. Sy in­ter­na­si­o­na­le om­set het met 45% ge­styg, en Hen­der­son skryf dit hoof­saak­lik toe aan die ver­swak­king in die waar­de van die rand teen­oor die groep se mand­jie van in­ter­na­si­o­na­le geld­een­he­de waar­in daar ook han­del ge­dryf word.

Ka­pi­taal­ver­kry­gings van R104 mil­joen is in die tyd­perk hoof­saak­lik be­stee aan die op­knap­ping van die vleis­pro­duk­sie-aan­leg en om die vrug­te­sap­fa­briek se ver­moë uit te brei. ’n Ver­de­re R150 mil­joen se ka­pi­taal­be­ste­ding word vir die t­wee­de helf­te van 2016 be­plan.

Van R­ho­des Food Group se kon­fy­te. Die ver­kry­ging van Deem­ster, Ge­ne­ral Mills en A­li­ba­ba Foods het on­der meer ge­help dat hy ste­wi­ge re­sul­ta­te vir die ses maan­de tot ein­de Maart aan­ge­meld het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.