Pi­o­neer ver­koop min­der mie­lie­meel

Beeld - - Sake Nuus - Nel­lie Brand­Jon­ker

Kaap­stad. – Pi­o­neer Foods se sta­pel­voed­sel­af­de­ling ver­koop reeds min­der pro­duk­te weens prys­sty­gings en pry­se kan nog ver­der styg na­ma­te Suid-A­fri­ka mie­lies sal moet be­gin in­voer om die plaas­li­ke te­kort aan te vul.

P­hil Roux, uit­voe­ren­de hoof, het gis­ter met die be­kend­ma­king van Pi­o­neer se re­sul­ta­te vir die half­jaar tot ein­de Maart ge­sê pry­se kan deur die dak skiet as Suid-A­fri­ka mie­lies be­gin in­voer om­dat die in­voer­moont­lik­he­de po­ten­si­eel be­perk is.

Pi­o­neer se W­hi­te S­tar-mie­lie­meel is een van die groot­ste ver­ko­pers in die land.

In die half­jaar het mie­lie­pry­se weens die droog­te met 90% ge­styg ver­ge­le­ke met die oor­een­stem­men­de half­jaar.

Prys­ver­ho­gings op die mie­lie­meel wat aan klein­han­de­laars ver­koop is, het daar­toe ge­lei dat sy sta­pel­voed­sel-af­de­ling (wat mie­lie­meel, koek­meel en brood in­sluit) 5% min­der pro­duk­te ver­koop het. W­hi­te S­tar se ver­ko­pe het met 11% ge­daal.

Roux sê ver­brui­kers eet min­der mie­lie­pap of koop eer­der an­der kool­hi­dra­te soos brood en rys. Ten spy­te van die la­er ver­ko­pe het dié af­de­ling se in­kom­ste met 8% ge­styg – wat wys met hoe­veel pry­se ge­styg het. Sy be­dryfs­wins het eg­ter ge­daal om­dat die kos­te van ver­ko­pe met meer as die in­kom­ste­groei ge­styg het weens die ho­ër mie­lie­pry­se.

Roux sê voed­sel­ver­vaar­di­gers kan een­vou­dig nie an­ders as om die prys­ver­ho­gings deur te gee nie om­dat hul kos­te so skerp styg weens die uit­wer­king van die droog­te én die swak rand.

Hy meen die erg­ste prys­ver­ho­gings op sta­pel­voed­sel is ver­by, maar prys­sty­gings op vrug­te­sap as­ook an­der krui­de­niers­wa­re soos ont­byt­pap gaan in die t­wee­de helf­te van die boek­jaar be­gin deur­kom.

Vrug­te­sap is ook deur die droog­te ge­raak weens die im­pak op se­ke­re vrug­te-oes­te en die prys­sty­gings be­gin ná ’n sloe­ref- fek nou ge­sien word. Die­self­de geld vir ont­byt­pap.

Pi­o­neer Foods be­sit han­dels­na­me soos Weet­bix, Bo­ko­mo Corn Fla­kes en ProNutro.

Roux sê ko­ring­pry­se het ook we­sen­lik ge­styg teen­oor die oor­een­stem­men­de half­jaar om­dat die in­voer­ta­rief van R156 tot R1 224 per ton aan die ein­de van die half­jaar ge­styg het. Die ko­ring­prys is tans op R4 623 per ton. Roux sê die in­voer­ta­rief op ko­ring maak nou waar­skyn­lik al 25% uit van die kos­te van ko­ring.

“In­fla­sie­druk is hier om te bly. Daar is nê­rens om te gaan nie. Ons moet een­vou­dig pry­se ver­hoog as ons hier­die kos­te­druk er­vaar.

“Maar wat ons be­slis doen, is om prys­ver­ho­gings te be­dwing deur ons kos­te te be­perk en doel­tref­fend­heid te ver­hoog.”

Roux sê die be­dryf kan nie ver­de­re po­li­tie­ke on­sta­bi­li­teit ver­duur, wat weer die rand skerp kan laat ver­swak nie, soos ver­le­de week er­vaar is met die ge­rug­te dat Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, in heg­te­nis ge­neem gaan word. “Ons hoop geen oor­haas­ti­ge be­sluit sal ge­neem word nie, want dit is ver­brui­kers wat die skok hier­van op die wis­sel­koers gaan dra.”

Vol­gens hom kan Pi­o­neer bin­ne­kort ’n we­sen­li­ke ver­kry­ging oor­see doen. Ver­kry­gings­ge­leent­he­de in Suid-A­fri­ka is be­perk en dié in A­fri­ka is oor die al­ge­meen te duur.

Roux wou nie sê waar Pi­o­neer na ge­leent­he­de kyk nie, maar het ver­wys na sy be­dry­wig­he­de in B­rit­tan­je. Pi­o­neer het reeds ’n on­der­ne­ming daar wat hoof­saak­lik vir der­de par­tye pro­duk­te ver­vaar­dig.

Hy sê ’n ver­kry­ging kan bin­ne die vol­gen­de 12 maan­de re­a­li­seer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.