‘Die to­wer­fluit’ se krag lê in sy ge­hei­me – re­gis­seur

Beeld - - Nuus - AJ Op­per­man

Een van die re­des waar­om Mo­zart se Die to­wer­fluit ná meer as 200 jaar steeds ge­wild is, is dat dit nooit ver­ve­lend raak nie.

Só sê dr. Chris­toph Dam­mann, die Duit­se re­gis­seur van dié o­pe­ra wat tans in die Man­de­la in die Jo­burg-te­a­ter op die plan­ke is.

“Die won­der van dié werk is hoe meer jy dit leer ken, hoe meer bly die ge­hei­me ver­skuil. Al hoor jy die mu­siek oor en oor, leer jy tel­kens iets nuuts. Jy kan eint­lik nie die ma­gie­se daar­van ver­dui­de­lik nie. Op die op­per­vlak is dit ’n spro­kies­ver­haal, maar daar is so­veel lae en teen­po­le soos be­grip en e­mo­sie, goed en sleg, dag en nag . . . Daar is so­veel om te ont­dek.”

Dam­mann het self so­wat 25 jaar ge­le­de die rol van Pa­pa­ge­no ge­sing en ver­ge­lyk Die to­wer­fluit se im­pak met dié van Le­o­nar­do da Vin­ci se Mo­na Lisa en Wil­li­am S­ha­ke­spea­re se Ro­meo & Ju­liet.

Dit is die eer­ste o­pe­ra wat Mo­zart ge­kom­po­neer het wat ook ge­spro­ke di­a­loog be­vat.

E­ma­nu­el S­chi­ka­ne­der, ’n kol­le­ga van Mo­zart, het die woor­de ge­skryf.

Die stuk is des­tyds vir ge­wo­ne men­se ge­skryf, soos Dam­mann dit be­skryf.

“Hul­le wou ver­maak­lik wees. S­chi­ka­ne­der het die rol van Pa­pa­ge­no ge­speel en Pa­pa­ge­no is be­kend as die man van die men­se.

S­chi­ka­ne­der het die te­a­ter in die voor­ste­de van We­ne be­sit, so dit is ge­skryf vir die men­se wat daar ge­woon het.

“Baie van die lae in Die To­wer­fluit gaan oor die soek­tog na ver­lig­ting. In die dae van Mo­zart was daar ’n stel­sel van ab­so­lu­tis­me. ’n Mens moet byna die ge­skied­kun­di­ge ag­ter­grond ken om Die to­wer­fluit te ver­staan.”

Vol­gens Dam­mann is die doel­wit met Die to­wer­fluit nie om ant­woor­de op fi­lo­so­fie­se vrae te kry nie, maar die bood­skap tuis te bring dat lief­de al­les oor­win – ook dit wat daar­mee ge­paard­gaan, soos ver­draag­saam­heid en re­spek vir di­ver­si­teit en vreem­de­lin­ge.

Vir die speel­vak in die Jo­burg-te­a­ter word die o­pe­ra in vier ta­le op­ge­voer: Duits, A­fri- kaans, En­gels en Sotho.

“Ons ver­tel die tra­di­si­o­ne­le o­pe­ra en pas die kos­tuums aan vir ’n he­den­daag­se ge­hoor, maar ons ver­an­der nie die sto­rie of ka­rak­ters nie. Daar is die prin­ses wat ont­voer word, en haar ma, die Ko­nin­gin van die Nag. Ons wil die sto­rie met kom­plek­si­teit ver­tel so­dat elk­een in die ge­hoor op sy eie dit kan ver­ken.

“Die be­lang­rik­ste is om em­pa­tie tus­sen die ge­hoor en die men­se op die ver­hoog te be­werk­stel­lig.”

) Die vier­de ver­to­ning vind van­aand plaas. Kaar­tjies kos R200 tot R500.

Ska­kel 0861 670 670 of be­soek www.jo­burgt­he­a­t­re.com of be­spreek by web­tic­kets.co.za.

Dr. Chris­toph Dam­mann

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.