Ek sê dan­kie my kin­ders is uit die skool

Beeld - - Kommentaar - Ger­hard van der Lin­de van P­re­to­ria skryf:

El­ke keer as ek ’n be­rig lees oor Pa­ny­a­za Le­su­fi, sê ek dan­kie dat my kin­ders nie meer op skool is nie.

Dit is na­ïef om te dink dat die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof ’n uit­spraak sal le­wer wat stry­dig is met die heer­sen­de dog­ma van “trans­for­ma­sie” ten al­le kos­te. Dat die hof ten guns­te van Le­su­fi be­vind het, ver­baas my nie.

Dit is ’n uit­spraak teen ou­er­ge­dre­we sko­le in ven­noot­skap met be­kwa­me on­der­wy­sers ten guns­te van sen­tra­le po­li­tie­ke be­heer.

Le­su­fi is nie ’n on­der­wys­kun­di­ge nie, maar ’n ak­ti­vis wat ’n i­de­o­lo­gie­se a­gen­da dryf.

Po­li­tie­ke in­men­ging on­der die vaan­del van “in­klu­si­wi­teit” en “trans­for­ma­sie” is die wag­woord, on­ge­ag die ge­vol­ge daar­van vir kin­ders in sko­le wat goed funk­si­o­neer.

In die ou be­de­ling is pro­vin­si­a­le on­der­wys be­stuur deur ’n di­rek­teur van on­der­wys met de­ka­des se on­der­vin­ding as on­der­wy­ser, skool­hoof en in­spek­teur.

Le­su­fi het geen on­der­wys­kwa­li­fi­ka­sie nie en het nog nie ’n dag in sy le­we voor ’n klas ge­staan nie.

Dit is die per­soon in wie se han­de die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof ver­rei­ken­de mag­te ge­plaas het.

Sko­le wat tot nog toe klei­ner klas­se ge­had het, kan ge­dwing word om meer kin­ders in te neem. Le­su­fi kan be­sluit die skool van jou keu­se is nie vol nie en dit so vol maak soos hy wil. Hy kan ook be­sluit dit is vol en jou kind el­ders plaas. En­kel­me­di­um­sko­le sal ge­tei­ken word as sim­bo­le van “wit be­voor­reg­ting”. Die skrif is aan die muur.

Pa­ny­a­za Le­su­fi

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.