E­s­kom wil self skuld in­vor­der

Beeld - - Front Page - – Sel­lo­a­ne K­ha­la­ne

E­s­kom on­der­soek die moont­lik­heid om self geld van ver­brui­kers in te vor­der, het Bu­le­la­ni Mag­wa­nis­he, ad­junk­mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, gis­ter op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie in Bloem­fon­tein be­kend ge­maak.

E­s­kom het ver­le­de jaar ge­dreig om die e­lek­tri­si­teits­toe­voer van ver­skeie mu­ni­si­pa­li­tei­te oor die land heen wat hom saam R9 mil­jard skuld, te ont­kop­pel

Vol­gens Mag­wa­nis­he wil E­s­kom self die geld aan hom ver­skul­dig van ver­brui­kers ver­haal en dit wat aan die mu­ni­si­pa­li­tei­te ver­skul­dig is aan hul­le be­taal in ’n po­ging om die groot mu­ni­si­pa­le skuld te be­perk.

Mag­wa­nis­he het ge­sprek­ke met ver­teen­woor­di­gers van staats­be­heer­de maat­skap­pye en ver­skil­len­de sek­to­re van die pro­vin­si­a­le re­ge­ring ge­voer om on­der meer ’n be­ta­lings-oor­een­koms met mu­ni­si­pa­li­tei­te met uit­staan­de skuld te sluit om hul E­s­kom-skuld te delg.

Vol­gens Mag­wa­nis­he kan E­s­kom dié stra­te­gie la­ter van­jaar in wer­king stel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.