Val­ke, ver­vol­ger meng nie in po­li­tiek in – Nhle­ko

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die Val­ke en die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) meng nie in die land se po­li­tiek in nie.

Dit was die re­ak­sie gis­ter van Na­thi Nhle­ko, mi­nis­ter van po­li­sie, toe hy op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie met vrae ge­pe­per is oor of ’n po­li­tie­ke a­gen­da skuil ag­ter die Val­ke se be­weer­de on­der­soek teen on­der an­de­re Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies.

Gord­han het ver­le­de week in ’n on­ge­wo­ne stap ge­vra dat die pu­bliek hom en die te­sou­rie teen die aan­slae van an­der staats­in­stel­lings be­skerm.

Kort te­vo­re is be­rig dat Gord­han bin­ne­kort deur die Val­ke in heg­te- nis ge­neem kon word weens sy aan­deel in die so­ge­naam­de ro­gue u­nit in die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID).

Nhle­ko het gis­ter her­haal dat geen klag­te tans teen Gord­han on­der­soek word nie.

Daar word wel ’n po­li­sie-on­der­soek na die ro­gue u­nit ge­doen “en daar kan slegs klag­te ná ons on­der­soek wees”.

Vol­gens Nhle­ko is daar dees­dae ’n nei­ging om ver­al staats­amp­te­na­re wat in­stel­lings soos die Val­ke en die NVG lei, aan te val. “Dit is ui­ters ge­vaar­lik.” Hy het on­der meer ver­wys na adv. S­haun A­bra­hams, na­si­o­na­le di­rek­teur van o­pen­ba­re ver­vol­ging (DOV), wat eer­gis­ter ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie toe­ge­spreek het en kort daar­na deur ’n po­li­tie­ke par­ty daar­van be­skul­dig is dat hy pres. Ja­cob Zu­ma be­skerm.

Vol­gens Nhle­ko is dit “be­treu­rens­waar­dig” om­dat amp­te­na­re soos dié in die NVG nie “po­li­tie­ke spe­lers” is nie.

“Staats­amp­te­na­re het nie die po­li­tie­ke plat­form om hul­le teen sul­ke kri­tiek te ver­de­dig nie.”

Nhle­ko het lt.genl. K­ho­mot­so P­hahla­ne, waar­ne­men­de na­si­o­na­le po­li­sie­kom­mis­sa­ris, en lt.genl. Ber­ning Nt­le­me­za, Val­ke-hoof, nie op die me­di­a­kon­fe­ren­sie toe­ge­laat om die me­dia daar­oor toe te spreek nie.

Nhle­ko het ge­sê as bur­gers ge­grief voel oor e­nig­iets wat staats­amp­te­na­re doen, is daar grond­wet­li­ke in­stel­lings, soos die ho­we, waar hul­le hul grie­we kan lug. Op die vraag of die o­pen­ba­re in­druk dat daar po­li­tie­ke in­men­ging in in­stel­lings is ’n uit- wer­king op die in­stel­ling se in­te­gri­teit het, het Nhle­ko ge­sê hy weet nie wie po­li­ties in­meng nie.

“As die pu­bliek nie met die po­li­sie se op­tre­de saam­stem nie, moet hul­le die grond­wet­li­ke weg volg. Sul­ke aan­na­mes kan nie net op me­nings ge­grond wees nie. As daar gron­de vir ’n be­skul­di­ging is, kan dit in ’n hof ge­toets word.

“As dit so is dat ’n amp­te­naar ver­keerd op­ge­tree het, sal ons op­tree.”

Nhle­ko het ge­sê om in­lig­ting aan die me­dia uit te lap is nie in lands­be­lang nie.

“Die uit­lap van in­lig­ting moet kom­mer­wek­kend vir al­le Suid-A­fri­ka­ners wees om­dat dit sleu­telin­stel­lings in ge­vaar stel.”

Fo­to: NASIEF MANIE

Na­thi Nhle­ko

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.