Le­ning van R250 m. aan Gup­tas ‘voor­de­lig’ ge­her­struk­tu­reer

Beeld - - Nuus - Pau­li van Wyk

Amp­te­na­re van die Ny­wer­heids-ont­wik­ke­lings­kor­po­ra­sie (NOK) het met die Gup­tas ver­ga­der ty­dens on­der­han­de­lin­ge oor ’n le­ning van R250 mil­joen.

Dié le­ning is ge­bruik om die Do­mi­ni­on-myn – wat deur die Gup­tas tot S­hi­va her­doop is – te koop, be­rig Fi­nan­ci­al Mail.

Toe Oak­bay in 2014 op die JSE ge­no­teer is, was sy NOK-le­ning reeds R399 mil­joen.

Hier­van was R257 mil­joen ge­ka­pi­ta­li­seer­de ren­te.

Die ren­te is blyk­baar nie deur Oak­bay be­taal nie.

Ge­of­frey Q­he­na, uit­voe­ren­de hoof van die NOK, het in ’n ver­kla­ring ge­sê dit is “al­ge­me­ne ken­nis dat die NOK fi­nan­si­ë­le hulp aan Oak­bay Re­sour­ces & E­ner­gy ver­leen het”.

Hy het ge­sê die ver­ga­de­rings het nie een keer op die Gup­tas se land­goed in Saxon­wold in Jo­han­nes­burg ge­beur nie, maar wel een keer by die Gup­tas se kan­toor in Sand­ton.

Daar was ver­skeie ont­moe­tings tus­sen NOK-amp­te­na­re en “amp­te­na­re, uit­voe­ren­de hoof­de en aan­deel­hou­ers van Oak­bay Re­sour­ces”, on­der wie A­tul Gup­ta, Jag­dish Pa­rekh (’n Gup­ta-sa- ke­ven­noot) en Ro­ni­ca Ra­ga­van (Oak­bay se fi­nan­si­ë­le hoof).

Hul­le moes die le­ning in 2014 ten vol­le te­rug­be­taal het, maar kon dit nie doen nie en die le­ning is ge­her­struk­tu­reer so­dat die vol­le be­drag teen 2018 be­taal moet word, het hy ge­sê.

Die oor­een­koms is ge­struk­tu­reer met ’n ren­te­koers van pri­ma plus 2%.

Vol­gens Q­he­na is R137,5 mil- joen reeds be­taal. Die vol­gen­de be­ta­ling van R37,5 mil­joen moet ein­de Ju­nie ge­doen word.

Die Gup­tas is in die soek­lig na­dat eers M­ce­bi­si Jo­nas, die ad­junk­mi­nis­ter van fi­nan­sies, en toe die voor­ma­li­ge ANC-par­le­ments­lid Vy­tjie Men­tor ge­sê het die Gup­tas het hul­le hoë pos­te in die ka­bi­net aan­ge­bied.

Die Gup­tas se uit­ge­brei­de sa­ke met staats­be­heer­de maat- skap­pye word ook toe­ne­mend toe­ge­skryf aan hul vriend­skap met pres. Ja­cob Zu­ma en sy seun Du­du­za­ne, wat ’n Gup­ta-di­rek­teur en -sa­ke­ven­noot is.

Q­he­na se weer­ga­we is saam­ge­vat in twee par­le­men­tê­re ant­woor­de na­dat die DA ver­skeie mi­nis­ters amp­te­lik oor die Gup­tas se be­trok­ken­heid by hul de­par­te­men­te uit­ge­vra het.

Mi­cha­el Car­do, DA-LP, is nie te­vre­de met Q­he­na se ant­woord nie en het ge­sê hy vind dit “vreemd” dat ’n le­ning op ’n “voor­de­li­ge ma­nier vir die Gup­tas” ge­struk­tu­reer is.

“Toe die Gup­tas in 2014 nie hul le­ning kon te­rug­be­taal nie, sou e­ni­ge kom­mer­si­ë­le geld­voor­skie­ter die ban­de ge­sny het.

“Ek vind dit vreemd dat dit nie hier ook ge­beur het nie,” het Car­do ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.